Anmälan öppen till Bokmässan

2016 års Bok- & Biblioteksmässa i Göteborg, går av stapeln 22-25 september. Vi hoppas givetvis att ni som tidskrift på något sätt vill medverka i kulturtidskriftsmontern!

Kulturtidskriftsmontern fungerar i stort sett som tidigare och vi fyller den med Sveriges kulturtidskrifter adderat med några nordiska inslag. Förutom att montern fylls på höjden och bredden med tidskrifter, blir det ett scenprogram som pågår under alla 4 mässdagarna där ni som tidskrifter kan medverka och synas lite extra. Detta är en bra plats för tidskrifterna att exponera sig på i det stora bruset.

Konceptet är som tidigare, ni står för innehållet och Kulturchock står för det praktiska, vare sig ni vill sälja lösnummer eller skänka bort gratis. Alla tidskrifter som är kunder hos Nätverkstan Ekonomitjänst/Kulturchock eller medlemmar i FSK kan anmäla sig kostnadsfritt! Övriga tidskrifter erbjuds plats i montern för 800 kronor/tidskrift ex moms (1 000 kronor ink moms).

Anmälan görs till info@kulturchock.nu och specifika frågor som berör bokmässan och programmet svaras på av helena.persson@natverkstan.net.

Hör av er till Nätverkstan Ekonomitjänst (ekonomitjanst@natverkstan.net) eller FSK (kansli@fsk.net) för information om tjänst eller medlemskap.

Frågor besvaras även på ekonomitjanst@natverkstan.net, på telefon 031-743 99 05.

Hjärtligt välkomna till Göteborg och kulturtidskriftsmontern på bokmässan!