Om yttrandefrihet och rasistiska tidskrifter

Nätverkstan utgår i sitt arbete från alla människors lika värde. Vi arbetar för yttrandefrihet. Vi har ett statligt uppdrag att stödja och sprida landets kulturtidskrifter, oavsett dessas politiska profil.

Att verka för yttrandefrihet innebär att verka för att åsikter man inte delar, även sådana man tycker illa om, ska kunna göra sig hörda.

Vi vill därför inte censurera eller förbjuda någon publicistisk verksamhet, inte heller Nya Tiders. Huruvida Nya Tiders publicistiska verksamhet är olaglig eller inte bör prövas av rättsliga instanser.

Vi vill alltså inte förbjuda Nya Tider — men vi ser inte heller något skäl att hjälpa dem. Skulle de vilja samarbeta med oss skulle vi tacka nej. Vi menar att Bokmässan har möjlighet att resonera på samma sätt.

Göteborg den 5 september 2016

Karin Dalborg, VD Nätverkstan Kultur
och David Karlsson, Ordförande Nätverkstan Kultur