Seminarium: Kultur, samverkan och regional utveckling

En eftermiddag om Kultur, samverkan och regional utveckling Riverside Hotell, Uddevalla

Allt oftare talas det om kulturens betydelse för en bygds eller en stads utveckling. Ett rikt kulturliv kan göra en plats attraktiv och ha en rad positiva sociala och ekonomiska effekter. Städer och regioner träder fram som allt viktigare kulturpolitiska aktörer. Samtidigt pågår en regionalisering av svensk kulturpolitik. Hur hänger dessa processer samman? Vad kan vi lära av dem?

I projektet Kreativa kraftfält har Västra Götalandsregionen tillsammans med flera kommunalförbund, genomfört ett antal kartläggningar av kulturella resurser runt om i regionen. Arbetet har utförts av ett svenskt-italienskt forskarlag.

Syftet med seminariet ”Kultur, samverkan och regional utveckling” är att diskutera resultatet av dessa kartläggningar. Vad kan vi lära av dessa? Hur kan resultatet föras vidare på olika platser och i berörda kommuner? På vilket sätt kan Kreativa kraftfält omsättas i praktiken? Hur kan kulturens kraft tas till vara?

Huvudtalare på seminariet är Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ordförande för Konstnärsnämnden, med omfattande erfarenhet av kulturen som utvecklingskraft. Medverkar gör även professor Christer Gustafsson, Uppsala universitet, som lett arbetet med Kreativa kraftfält.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och praktiker från hela Västra Götaland. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

17 januari kl. 13-17
Plats: Hotell Riverside, Museigatan 2, Uddevalla.
Lokal Brattön. Begränsat antal platser.
Anmälan senast 10 januari till: 
 jesper.eng@natverkstan.net

Seminariet ingår i en serie om fem seminarier som genomförs under hösten 2016 och våren 2017. Återstående tillfällen: 14 mars, 5 april och 14 juni.

Här kan du flyer om du vill tipsa någon!