Medialab

Vill erbjuda en  aktiv arbets- och mötesplats som präglas av kreativt och nyfiket utforskande arbete med målsättningen att bidra till ökat kunnande och förståelse om sociala nätverk, digitala publiceringsformat och öppen källkods möjligheter. Arbetsplatserna präglas av högkvalitativ utrustning för produktion av tidskrifter, video, bild och webb.

Nätverkstan Medialab ska präglas av nyfiket utforskande attityd där teknik, kunskap, nätverk och internationella kontakter möts och tillgängliggörs för regionens kulturaktörer.

Som en grundpelare och del i samarbetet Nätverkstan Medialab finns organisationen Tidskriftsverkstan i Väst, som med sin 20-åriga specialkompetens inom kulturtidskriftsområdet knyter viktiga band in i framtiden för den fria publicistiken. Nätverkstan Medialabs två huvudmän har därmed mångårig efarenhet och kompetens att stå på för att återigen ligga i framkant gällande de samtida publiceringsverktygen.