Om Nätverkstan

Nätverkstan är en fristående aktör i kulturlivet. Genom vårt oberoende och vår möjlighet att själva ta initiativ och starta projekt utgör Nätverkstan såväl olja som grus i det kulturpolitiska maskineriet.

Nätverkstan startades 1996 för att ge kulturutövare i västra Sverige tillgång till ny informationsteknologi. Idag bedriver vi utbildning, genomför projekt och kan erbjuda rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn.

Genom Medialab tillhandahåller vi arbetsstationer för dem som arbetar med digital publicering. Våren 1998 startades Nätverkstan Ekonomitjänst för att hjälpa kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering. År 1999 startade Kulturverkstan och mellan åren 2004 och 2007 bedrevs den internationella projektledarutbildningen Globalverkstan.

Nätverkstans mål
Nätverkstan har fyra övergripande målsättningar:

1. Nätverkstan strävar efter att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Nätverkstan ska tillhandahålla kunskap och praktiska verktyg samt erbjuda tjänster anpassade efter dessa verksamheters behov.

2. Nätverkstan vill vara en del av det kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, för radikal demokrati samt konstnärligt och kulturellt utmanande verksamhet.

3. Nätverkstan ska skapa bästa möjliga långsiktiga ekonomiska utveckling mätt som avkastning i kapital, personal, infrastruktur, kunskap och goodwill. Värdet av det som NV åstadkommer ska komma kulturlivet och medborgarna till del; Nätverkstan är en icke-vinstdrivande verksamhet som ska producera allmänna nyttigheter.

4. Engagemang hos medarbetare är avgörande för Nätverkstan. Att tillvarata anställdas engagemang är därför centralt.

Nätverkstans hela målsättning laddas ner här.

Arbetsområden och grundprinciper
Nätverkstan är en projektorganisation som inom en och samma organisation försöker arbeta långsiktigt och stabilt, och samtidigt vara flexibel och rörlig där små och stora projekt utgör viktiga delar. Organisationen är uppdelad i fyra områden: Tjänster, Projekt, Utbildning och Medialab. Sex grundprinciper utgör ledord för verksamheten och att arbeta på Nätverkstan.

Stora idéer och handfast arbete
Nätverkstan är en dynamisk verksamhet med breda kontaktytor i svenskt och internationellt kulturliv. Nedanstående illustration är ett försök att placera in Nätverkstan i ett idémässigt sammanhang.

Nätverkstan är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs och drivs av tidskriften Ord & Bild och Tidskriftsverkstaden i Väst. 15 anställda arbetar i dag hel- eller deltid med Nätverkstan. Den ekonomiska omsättningen var år  2009 ca 12 mkr.