Personal

LEDNING

Karin Dalborg, VD

Pia Landström, ekonomichef


TEKNIK OCH MEDIALAB

Christian Stensöta, t f avdelningschef, teknik och ekonomitjänst

Leif Eriksson, teknik, film och Medialab

NÄTVERKSTAN EKONOMITJÄNST

Karin Lundgren, avdelningschef

Helena Persson, Kulturchock

Klas Blomgren, prenumerationshantering och bokdistribution

Victoria Eklund, prenumerationshantering och bokdistribution


BOKFÖRING

Johanna Berglund, avdelningschef, civilekonom

Camilla Amnemyr, redovisningsekonom

Olga Chernikova, Redovisningskonsult

KULTURVERKSTAN

Anna Johansen, Avdelningschef

Mikael Löfgren, koordinator, kommunikation

Malin Schiller, koordinator

Katarina Närhi, studieadministratör, marknadsföring

Fotograf: Anna Lekvall (ej Katarina Närhis foto)