Ska man tala med nazister?: Debatten kring Bokmässan och Nya Tider

Mikael Löfgren (red)

”I samband med att blev känt att Nya Tider skulle medverka vid förra årets Bokmässa, därefter nekades medverkan och sedan ändå tilläts medverka, har debatten rasat om yttrandefrihet och politisk extremism. Diskussionen har förts både i traditionella och sociala medier, och har kommit att omfatta demokratins och en demokratisk offentlighets grundvillkor. I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet har Nätverkstan i Göteborg beslutat att dokumentera och i någon mån analysera debatten om Bokmässan och Nya Tider. I samband med Bokmässan 2017 kommer de centrala inläggen i den årslånga debatten att publiceras. Boken kommer att presenteras vid seminarier på Bokmässan och Världskulturmuseet.”

– – –

Medverkande skribenter Åsa Linderborg, Kristina Lindquist, Per Svensson, Daniel Poohl, Maria Küchen, Stefan Jonsson, Ola Larsmo, Lena Andersson, Anne Ramberg, Göran Rosenberg, Kjell Westö, Elisabeth Åsbrink, Ulrika Knutson, Helene Lööw m.fl.

Köp på Samladeskrifter.se

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg