Det har under årens lopp blivit många rapporter och publikationer i Nätverkstans samling. Vi har ambitionen att dela med oss av kunskap och erfarenheter och lägger därför kontinuerligt upp detta på hemsidan.

Nätverkstan har startat en skriftserie där vi regelbundet kommer att ge ut publikationer som vi tror är viktiga för kulturlivets diskussion och utveckling. Även dessa finner du på denna sida.

För beställning, klicka på symbolen för den publikation du är intresserad av. Du kommer då till vår bokhandel, samladeskrifter.se, där du kan köpa boken. De rapporter som inte länkas till denna sida är fria att ladda ner.

Skriftserie

Nr 5. Sture Carlsson, David Karlsson & Lotta Lekvall, Ringar på vattnet. Wermland Opera 2015–2019, Nätverkstan 2014. Köp här.

Nr. 4. Sarah Thelwall, Storleken spelar roll. Värdet, funktionen och potentialen hos små konstorganisationer, Nätverkstan 2013. Köp här.

Nr.3. Giep Hagoort. Konst och entreprenörskap, Nätverkstan 2013.
Köp här.

Nr 2. Pier Luigi Sacco, Kultur 3.0. Konst, delaktighet, utveckling, Nätverkstan 2013.
Köp här.

nr 1. Mikael Löfgren, Om digitalisering och upphovsrätt inom kultursektorn, Nätverkstan 2010.
Köp här.

Publikationer

Sture Carlsson, David Karlsson och Lotta Lekvall, Ringar på vattnet. Utredning Värmlandsoperan 2015–2019, februari 2014. Ladda ner här.

David Karlsson, Hur långt är ett snöre?, utgiven av Västra Götalandsregionen 2014.
Ladda ner som pdf här.

David Karlsson & Lotta Lekvall, Örnarna och myrstacken. Vad vet vi om kulturnäringarna?, 2011.
Under utgivning. Ladda ner rapporten här.

David Karlsson, Dokumentation av projektet Konst+Politik 2003–2005. Rapport 2011.
Boken kan beställas på Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet.

Karin Dalborg, Tålamod, tajming, tapperhet. Kulturverkstan 10 år, 2009.
Köp här.

Starta en tidskrift, Ge ut en bok, 2010.

David Karlsson & Lotta Lekvall, Den ofrivillige företagaren, ny upplaga 2010.
För beställning av tryckt version, skicka ett mail hit. Priset är 100 kr.

David Karlsson & Lotta Lekvall (red), Kläcka ägg, 2010.

——

Rapporter

Förstudie. Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Slutrapport 2014.
Ladda ner här.

Kulturchock. Kulturtidskrifter – kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012.

Carl Forsberg,
Konstens verkstäder. Om konstnärernas kollektivverkstäder i Sverige, Rapport 2010.


Marie Johansson,
Syns man inte, finns man inte. Om tidskriftsdistribution, Rapport 2010.

Lär dig mer om de kulturella näringarna! Folder 2010.

Lena Stenmar,
En kulturutbildning för 10-talet. Om utvecklingstendenser och utbildningsbehov inom kultursektorn. Rapport 2010.

Karin Dalborg & Lotta Lekvall,
Att leda konsten in i framtiden. Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet. Förstudie 2009.

Framtidens ledarskap i kulturlivet. Folder 2010.

Nätverkstans arbete inom konst och entreprenörskap fram t o m 2009.

Karin Dalborg,
Globalverkstan – Internationell projektledning. Förstudie 2009.


Globalaverkstan. International Project Management for Social Movements and NGOs. Folder 2007.


Dokumentation från Encatc 2007,
15th Annual Conference in WesternSweden 2007. On Entrepreneurship and Education in Cultural Life.

Dokumentation från konferensen Encatc 2007,
I dokumentationen ingick även denna adressbok, skapad som en del av Speed Dating som gjordes under konferensen och som ett sätt att nätverka under och efter konferensen.


Dokumentation av projektet InQbator,
InQbator. Ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och mediesektorn med jämställdhet i fokus.
Rapport 2007.

Mia Bergdahl,
I behov av arbetsgivare. En studie om faktureringstjänster för kultursektorn. Rapport 2004.

Silva Hildbrand, David Karlsson & Lotta Lekvall,
Nästa tio år. Om idéarbete och verksamhetsutveckling på Röda Sten. Rapport 2004.

Silva Hildbrand, David Karlsson, Lotta Lekvall & Lars Lövheim,
Inte en jävla Konsthall till. En genomlysning av Röda Stens organisation. Rapport 2001.