Tjänster

Nätverkstan har som målsättning att vara ett resurscentrum för det fria och oberoende kulturlivet. Vi kommer ur kulturtidskriftsvärlden och känner kulturlivets konkreta behov. Vi kan hjälpa till med ekonomihantering, teknikstöd eller göra en analys av din organisation.

Kanske behöver du hjälp att driva ett projekt eller göra en dokumentation? Nätverkstan har genomfört projekt åt en rad både stora och små organisationer. Vi hjälper teatrar att administrera sin ekonomi, tidskrifter att hålla ordning på sina prenumeranter och kulturorganisationer att genomföra projekt. Nätverkstan hjälper Göteborgs universitet att utveckla kurser. Vi har uppdrag från Kulturrådet, Stiftelsen framtidens kultur och Västra Götalandsregionen. Och många andra.

Ekonomitjänst

Tycker du det är lite för mycket av administrativt arbete? Är kanske pappershögarna lite för höga och röriga? Och siffrorna många och svåra att hålla ordning på? Då kan vi vara samarbetsparten för dig. Vi hjälper tidskrifter, kulturutövare och kultur- och miljöorganisationer med praktiska, administrativa och ekonomiska göromål.

Tekniklösningar

Nätverkstan Tekniklösningar erbjuder en rad tjänster inom webblösningar och databaser. Genom vårt samarbete med Nätverkstan Medialab har vi god kunskap om kulturföretags specifika behov men vi arbetar även med aktörer utanför kultursfären, exempelvis förvaltning och sjukvård.

Konsult

Nätverkstan åtar sig uppdrag kring projekt- och processledning inom kulturlivet. Vi har arbetat på uppdrag åt Stiftelsen framtidens kultur, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, studieförbund, kommuner och andra organisationer.