Om Kulturchock

Distributionsvillkoren för tidskrifter som ges ut i landet ser extremt olika ut. Vilken möjlighet man har att nå ut med sin publikation beror uteslutande på hur kapitalstark man är. För kulturtidskrifterna, med begränsad upplaga och ekonomi, finns egentligen bara ett alternativ för organiserad distribution. Och det är Kulturchock. Denna del av verksamheten är den största och viktigaste. Men, Kulturchock ägnar sig även åt annan betydelsefull verksamhet, som på olika vis syftar till att öka kännedom om och spridning av kulturtidskrifter. Nedan kan du läsa mer om allt som ryms inom Kulturchock.

Kulturchocks kommissionstjänst

Kulturchock kommissionstjänst är den del av verksamheten som tar mest resurser i anspråk. Det är så det ska vara. Vårt huvudsakliga uppdrag från Kulturrådet består nämligen i att se till att kulturtidskrifterna ges en rimlig chans att säljas ute i butik.

Kulturchock har sedan starten 2005 vuxit en hel del, och administrerar idag beställningar och distribution av drygt 100 kulturtidskrifter till över 300 försäljningsställen i Sverige och våra grannländer. Det betyder att återförsäljaren bara behöver ha kontakt med Nätverkstan ekonomitjänst, och inte samtliga tidskrifter som de vill ha i sitt sortiment. Och för tidskriftens del gäller då det samma, fast omvända… Via oss får den chans att hamna på hyllorna i ett stort antal boklådor, butiker, gallerier, caféer etc.
Läs mer om kommissionstjänsten

Det är de “smala” tidskrifterna som skapar bredd i vår butik. Kulturtidskrifterna står för mångfald och nyans!

Press Stop, Lund

Kulturchocks evenemang

Vid sidan om de Kommissionstjänsten ingår i Kulturchock en hel del annan verksamhet, vilken också är del av vårt uppdrag från Kulturrådet. Efter de gångna åren med Kulturchock tycker vi fortfarande att det är både viktigt och roligt att delta vid olika former av kulturevenemang. På dessa får tidskrifterna en chans att glädja sina trogna läsare och – inte minst viktigt – även hamna i händerna på helt nya.

Bokmässor

Trångt och förvirrat med för mycket av för mycket. Så är det ofta på bokmässor. Och samtidigt är det ju precis därför vi går dit; för att bli helt översköljda av intryck och för att helt utan förvarning springa på den gamla bekanten och den nya spännande boken eller tidskriften.

Bok & Bibliotek
Vid de senaste upplagorna av den stora mässan Bok & Bibliotek här i Göteborg har Kulturchock funnits på plats. Det är Kulturchocks största och viktigaste publika satsning. Under de fyra dagarna kommer drygt 100 000 besökare till mässan. Många av dessa besöker tidskriftsmontern, så även om inte försäljningen alltid är omfattande ger det chans till god marknadsföring för de drygt 100 tidskrifterna på hyllorna.

Förutom att kunna bläddra i och köpa kulturtidskrifter kan monterbesökare även ta del av ett seminarieprogram, vilket alltid består av presentationer som spänner över mycket brett ämnesspektra.

Under de senaste åren har det på fredagen varit stor baluns på någon av de större lokalerna i stan, i samverkan med tidskriften Glänta. Då det förutom mat och dryck bjudits på högtidlig prisutdelning till Årets kulturtidskrift och panelsamtal.

Bokmässan i Helsingfors
Kulturchock har även vid två tillfällen varit representerat i den finlandssvenska montern på bokmässan i Helsingfors.

Bokmässan i Örebro
Kulturchock har vid två tillfällen deltagit vid bokmässan i Örebro, vilken äger rum i november, på det vackra slottet mitt i stadens centrum.

Bibliotek

Biblioteket är ett av de få offentliga rum som har möjlighet att samla stort antal människor med de mest skilda grupptillhörigheter och bakgrunder. Ett ställe dit besökare kommer av egen fri vilja, oftast bara för nöjes skull. Många av dessa vill låna hem en kulturtidskrift eller sätta sig ner och läsa en stund.

reading

Under de gångna åren har Kulturchock stått för publika arrangemang på folkbibliotek, då redaktörer fått berätta om sina tankar bakom tidskriftsmakeri i allmänhet och sina tidskrifter i synnerhet.

Förutom tillställningar för besökare har vi även haft evenemang riktat endast mot bibliotekarier, för att på så sätt hitta entusiaster intresserade av samarbete med Kulturchock. Om du är en sådan bibliotekarie får du mycket gärna höra av dig!

Kulturchock står även bakom den rörande vackra rörkonstruktionen URSÄKTA RÖRAN, en tidskriftsutställning gjord av illigt rosalackade avloppsrör som turnerar runt till folkbibliotek.

Festivaler

Kulturchock vill finnas med i så många olika sammanhang som möjligt, både där kulturtidskrifter är ett givet inslag och där de tvärtom känns ganska otippade. Målet är att alla ska kunna upptäcka kulturtidskrifter som intresserar, oavsett om det rör sig om en 70-årig operafantast i Burträsk eller en filosoferande tonåring i Nynäshamn.

Musikfestivaler
Sommar betyder tid för musikfestivaler. Kulturchock har bl a funnits på plats på Emmabodafestivalen, Arvikafestivalen och Urkult. Vårt kulturtidskriftstält har varit välfyllt och tidskrifter har hittat till nya, unga och engagerade läsare.

Kulturfestivaler
Vid två tillfällen har Kulturchock funnits på plats vid Stockholms Kulturfestival. Under de dagarna presenterades ca 600 programpunkter som bjöd på det mesta inom kulturområdet, och lockade drygt 300 000 besökare!

Och Kulturchock har givetvis också deltagit vid Kulturkalaset här i Göteborg. Första året i det vackra gamla Kronhuset och senast i Stadsbiblioteket.

Textival
Tre år på raken har Kulturchock sista lördagen i mars månad deltagit vid den alternativa förlags- och textmässan Textival, vilken är en tillställning i House of Win-Win i Göteborg. Där har besökare flockats bland montrar och bokhögar, författare, fanzines, mindre förlag och kulturtidskrifter. Det har erbjudits seminarier, uppläsningar och workhops. Kulturchock passar in som hand i handske i detta sammanhang, och många tidskrifter har sålts.

textival07

Om du har något arrangemang som du tror skulle passa Kulturchock är du varmt välkommen att kontakta oss!

Utställningen “Ursäkta röran”

Läs mer om Ursäkta röran, en rörande vacker utställningen om kulturtidskrifter.

Kulturchocks möten för diskussion och utbildning

Liksom för många andra yrkesgrupper är pengar och tid ofta bristvara för tidskriftsmakarna. Det gör bl a att det kan vara svårt att i vardagen få till stånd möten för diskussion och fortbildning. Dessa möten har allt sedan start varit en av Kulturchocks uppgifter att skapa.

Ett par gånger om året anordnar vi tidskriftsträffar. De har hittills ägt rum i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. För varje arrangemang står ett eller ett par ämnen i fokus, t ex juridiska frågor, kulturpolitik, tidskriftssamarbete, layout, marknadsföring och kulturtidskrifternas situation och betydelse här och i övriga Europa.

Vi vill att dessa träffar ska ge möjlighet till att lära nytt, skapa diskussion och trivsamt umgänge.

Till varje tillfälle har sakkunniga och engagerade personer bjudits in som talare. Bland dessa kan nämnas: Carl Henrik Fredriksson,Eurozine, Katarina Renman Claesson, jurist vid Stockholms universitet, Mathias Klang från organisationen Creative Commons, Ted Valentin, vid tidpunkten bl a Studentprenumeration.se, Fredrik Lind, då anställd vid Hedengrens bokhandel, Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap och författare, Siri Reuterstrand, ordförandeFSK, Anneli Rogeman, Tidningen Vi, Pierre Hellqvist, Sonic, Maria Wallin, Socialpolitik, Patrik Hadenius, Språktidningen och Olle Lidbom, som är medieanalytiker och bloggar på Vassa Eggen

Kulturchock har även genomfört en skrivkurs, under ledning av skribenten, redaktören och läraren Mikael Löfgren. Den blev snabbt fulltecknad och eventuellt kommer det att arrangeras en ny och utökad version.

Kulturchocks övriga satsningar

Förutom arrangemang för allmänhet och redaktörer genomförs andra marknadsföringsinsatser; både i form av kontinuerlig verksamhet, och tidsbegränsade, riktade satsningar.

Vi arbetar ständigt för en fortsatt ökning av antalet återförsäljare såväl som tidskrifter. Det sker genom besök, telefonsamtal, brev, mässdeltagande etc. Men nya kunder tillkommer även genom “ryktesspridning” och via tidskrifternas egna värvningar av nya försäljningsställen.

Kulturchock har även genomfört ett antal kampanjer, bl a olika erbjudande på vår hemsida och annonskampanjer.

Den största av dessa annonskampanjer utformades i samarbete med reklambyrån ANR och ägde rum 2007. Annonser i två av landets största magasin syftade till att under kort tid sätta kulturtidskrifterna i fokus. För att stärka effekten innebar kampanjen en möjlighet att via hemsidan beställa gratis provexemplar av valfri tidskrift. Genomslaget i media blev stort: TV sände inslag och radio intervjuade. Och inte mindre än 8 300 personer beställde hem tidskrift! Vi hoppas och tror att denna satsning lämnade bestående avtryck, inte minst genom nya prenumeranter till kulturtidskrifterna.

Trave

Vid synpunkter och frågor är du välkommen att kontakta oss:
tele: 031-743 99 05
mejl: info@kulturchock.nu

Chock_liten