Samarbetsparter

Länkar

Aktuellt
Kulturchock: www.kulturchock.nu

Samarbetspartners
Statens kulturråd: www.kulturradet.se

Svenska tidskriftslänkar
Tidskrift.nu: www.tidskrift.nu

Lösnummerförsäljning
Tidskriftsbutiken: www.tidskriftsbutiken.nu
Press-Stop: www.press-stop.se/kiosken/

Lösnummerdistributörer
Interpress: www.interpress.se
Tidsam: www.tidsam.se

Prenumerationsförsäljning
Studentprenumerationer: www.studentprenumerationer.se
Tidningsbutiken: www.tidningsbutiken.se

Svenska branschorganisationer
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter: www.fsk.net
Sveriges Tidskrifter: www.sverigestidskrifter.se

Tidskriftsproduktion
Tidskriftsverkstaden i Väst (Göteborg): www.medieverkstaderna.se
Tidskriftsverkstaden i Stockholm: www.tvs.se
Tidskriftsverkstaden Skåne (Malmö): www.tvsk.se

Europeiska branschorganisationer
Kultti – finländska kulturtidskrifter: www.kultti.net
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter: www.kulturtidsskrifter.dk
Norsk Tidsskriftforening: www.tidsskriftforeningen.no
Tidskriftscentralen: www.tidskriftscentralen.fi
Eurozine: www.eurozine.com

Övriga nyttiga länkar
Bok & Bibliotek: www.bok-bibliotek.se
Svenska Journalistförbundet: www.sjf.se
Tidningsutgivarna: www.tu.se
KLYS: www.klys.se
Bonus Presskopia: www.b-pk.se
Sveriges Författarförbund: www.forfattarforbundet.se
Svensk Bokhandel: www.svb.se