Aktuella kurser

Knep – Kurs i kulturföretagande

Kursen ges av Nätverkstan och finansieras av Västra Götalands regionen och Tillväxtverket. Kurser ges löpande under året. Läs mer här.

Entreprenörskap för konsten (15 hp)

Kursen ges av Högskolan för Scen och Musik och handlar om allt det där andra när man ska leva på sin konst. Ansökan är öppen. Läs mer här.

Ledarskap och projektledning (15 hp)

Kursen ges inom ramen för kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och konsthantverk (180 hp), Institutionen för kulturvård

Knep: Kurs i kulturföretagande

Vi drev under 2010–2012 kurser i kulturföretagande runt om i regionen. Kurserna handlade om att leva på sin konst och att utifrån sitt konstnärskap hitta möjligheter och nyavägar. Kursen var formad i en sexveckorskurs med individuella samtal och en heldagskonferens då man fick tillfälle att träffa andra konstnärer runt om i Västra Götalandsregionen. Kursen gavs på fyra olika platser i regionen samtidigt.

Läs mer här.

Kulturlyftet: Konstnärligt arbete och entreprenörskap

Nätverkstan gav hösten 2012 två kursomgångar om sex veckor i konst och entreprenörskap för Kulturlyftet, ett samarbete mellan KRO/KIF och Konstnärscentrum Öst, finansierat av ESF.

Lär dig mer om de kulturella näringarna!

Nätverkstan har på uppdrag av Västra Götalandsregionen utarbetat en fortbildning om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare.

Utbildningssatsningen Lär dig mer om de kulturella näringarna! är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och de första fortbildningarna gavs under hösten 2010. Utbildningsinsatsen var ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.

Utbildningen ges vid behov. Skicka ett mail till här med förfrågan och prisuppgift.

Läs mer om utbildningen här.

Konsten att leva på sin konst, 15 hp

Sommaren 2010 gav vi för andra gången universitetskursen, Konsten att leva på sin konst, på uppdrag att Högskolan för Scen och Musik. Kursen var sökbar via www.hsm.gu.se

Kursen ger en bred orientering i de möjligheter som står till buds för artister och konstnärer på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Med hjälp av föreläsningar och workshops samt individuellt anpassade studier får kursdeltagarna praktiska verktyg för att inleda eller fördjupa en yrkeskarriär inom det egna konstområdet. Kursen syftar till att sprida kunskap om hur man kombinerar en ekonomiskt hållbar försörjningsstrategi med bibehållen konstnärlig integritet.

Kursen gavs i två omgångar, sommaren 2010 och 2011. Den övergick sedan till att bli Entreprenörskap för konsten (15 hp) som nu ges på Högskolan för Scen och Musik, Göteborg Universitet. Kurserna var en del av Konstnärliga fakultetens sommarakademi.