Om Nätverkstan utbildning

Skolan tycks hela tiden öppna möjligheten för också en annan sorts kunskap, en frigörande kunskap, lika skild från tvång och plugg som fria vidder och öppen himmel skiljer sig från kaserner. Ur denna vision växer fram ett krav, ständigt lika nytt, att skolan måste förändras och inkludera själva det fria, otvungna lärandet, ett lärande där eleven själv har ansvaret och av fri vilja driver sig fram mot nytt vetande.

Sven-Eric Liedman , I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria

Nätverkstan har sedan starten arbetat med utbildning som ett sätt att stärka konstnärer, kulturaktörer och kulturlivet i stort. Att ge nya kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Nya perspektiv, bekantskaper och utmaningar. Det man är nyfiken på, intresserad av och det där man inte visste att man ville lära sig.

Nätverkstan utvecklar och genomför utbildningar både på eget initiativ och på uppdrag av andra. Det har blivit både korta kurser och längre utbildningar. KY-utbildningar, universitetsutbildningar, fortbildningar och workshops. Både i Sverige och i andra delar av världen.

Utbildningarna har ofta handlat om att förverkliga sina idéer och sätta in dem i en större kontext. Att konkretisera och operationalisera sina visioner, kommunicera, samarbeta och leva på det man gör.