Samarbetsparter

ENCATC
Kulturverkstan är medlemmar i det europeiska nätverket ENCATC, European Network for Cultural Administration Training Centres. Detta är ett nätverk för europeiska utbildningar inom kulturområdet. Medlemmar är universitet och utbildningsorganisationer från hela Europa och Kaukasus. På möten diskuteras utbildningsfrågor, problem och möjligheter för kultursektorn och erfarenhetsutbyten.
www.encatc.org

Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet
www.hsm.gu.se

Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet
www.conservation.gu.se

Röda sten
Kulturföreningen Röda sten driver konsthallen Röda sten och olika kulturprojekt, däribland Göteborgs Internationella Konstbiennal. Röda sten har under åren utbildningen funnits varit en återkommande LIA-anordnare för studenter och också anställt flertalet personer efter utbildningen. Verksamhetsedare Mia Christersdotter Norman sitter som en representant i ledningsgruppen. Samverkan sker även genom samarbete kring olika delkurser där Röda sten används som ett “case”, där vi tillsammans utformar autentiska uppgifter för studenterna.
www.rodasten.se

Kulturförvaltningen, Göteborgs stad
Kulturförvaltningen har under åren utbildningen funnits varit en återkommande LIA-anordnare för studenter och också anställt flertalet personer efter utbildningen. Att kulturförvaltningen nu finns med som extern utbildningsanordnare innebär en förstärkt samverkan, där kommunen aktivt deltar också i utvecklingen av utbildningen. Kulturchefen Björn Sandmark sitter med som en representant i Kulturverkstans ledningsgrupp.

Eurozine
Eurozine är ett europeiskt kulturtidskriftsnätverk med mer än 60 partnertidskrifter i ett trettiotal länder. Eurozine är också en nättidskrift som publicerar originalartiklar och utvalda artiklar i översättning från tidskrifterna som ingår i nätverket. Redaktionen har sitt säte i Wien, Österrike. Chefredaktör är svensken Carl Henrik Fredriksson, tidigare redaktör för tidskriften Ord&Bild och en av Nätverkstans första anställda.
www.eurozine.com

Godown Arts Centre, Nairobi
Tillsammans med Godown Arts Center har vi arbetat med området “The Creativity of Economy” samt workshops för kenyanska konstnärer på temat pengar och konstnärlig integritet.
www.thegodownartscentre.com

Arterial Network
Nätverkstan är medlemmar i det afrikanska nätverket Arterial Network. Nätverket har bidragit till en väldigt intressant aktivitet inom konst och kultur i flera länder i Afrika.
www.arterialnetwork.org