Tidigare utbildningar

 • Kurser och seminarier ges också kontinuerligt i Kulturpolitik, Projektledning, Internationell projektledning, Kulturella och kreativa näringar, ledarskap i kulturlivet m m.
 • Entreprenörskap för konsten (15hp). Hur ser du framför dig ett yrkesliv som skådespelare, designer, bildkonstnär eller författare, filmare, fotograf, musiker eller sångare? Vilka är dina drivkrafter och ambitioner? Hur vill du förverkliga dina idéer? Kursen ges av Högskolan för Scen och Musik och har utarbetats i samarbete med Nätverkstan.
 • Konstnärligt arbete och entreprenörskap. En kurs som gavs i regi av Kulturlyftet och genomfördes av Nätverkstan.
 • Konsten att leva på sin konst är en kurs för dig som är konstnärligt verksam och vill utveckla dina möjligheter att försörja dig på ditt konstnärskap. Den handlar om konst och entreprenörskap. Läs mer på utbildningens Blogg: levapasinkonst.wordpress.com
 • Att presentera sig själv och sitt konstnärskap Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter kring föreberedelse och genomförande av muntliga och skriftliga presentationer. Kursen består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter där studenten lär sig att presentera sig själv och sitt konstnärskap. Läs mer om kursen här.
 • Money and meaning I september 2009 var Nätverkstan i Nairobi på uppdrag av GoDown Art Center för att genomföra en två-dagars workshop för konstnärer kring konst och entreprenörskap. Läs mer om kursen här.
 • Globalverkstan International Project Management. Working tools in the project world order. Läs mer på kursens webbsidor.
 • TPT-team Sverige En specialanpassad utbildningsinsats för att förbereda den svenska TPT- gruppen i projektledning och påverkansarbete. Läs mer om kursen här.
 • Litteraturpedagogik, Internationellt arbete och
 • Projektledning för globala rörelser
 • Att skriva om socialpolitik
 • Att marknadsföra sig själv och sitt projekt
 • Frilans & marknadsföring
 • Gestaltningsprocesser