Nätverkstan

är ett kunskapscentrum som
stöttar och utvecklar kulturlivet

Nätverkstans verksamhet

Ett kunskapscentrum för kulturlivet

Utbilda dig till kulturprojektledare

Kunskap, tjänster och rådgivning inom ekonomi

En sambandscentral för läsare och tidskrifter

Resurscentrum för dig som vill arbeta med film och ljud

Detta är Nätverkstan

Nätverkstans nyhetsbrev