Nätverkstan

är ett kunskapscentrum som
stöttar och utvecklar kulturlivet

Nätverkstans verksamhet

Kunskaps­produktion och processledning

Utbildning till kultur­projekt­ledare

Bokföring och ekonomitjänster för kulturlivet

Prenumera­tioner, synlig­het och resurser

Studios och digital teknik för film och ljud

Mål, verksamhet och vi som arbetar här

Nätverkstans nyhetsbrev