Efter Kulturverkstan: Helena Lundström årgång 2007

Var jobbar du nu?
Jag har eget företag inom kläddesign och sömnad under mitt namn Helena Lundström samt gör musik under namnet Le Bandit.

Vad lärde du dig på Kulturverkstan som du använder dig av idag?
Jag upplever att jag främst fick med mig ett nätverk och medvetenhet kring hur man i starten av ett projekt kan bygga en bas som gör att man slipper många konflikter senare i projektet.

Har du något speciellt minne från Kulturverkstan?
Jag har många minnen! Det var en period när mycket hände i mitt liv och många relationer etablerades. Det var studieresa till Berlin. LIA med Christian Pallin (Koloni) och Ali Davoodi (Fresh Fish), feministisk fördjupning genom jämställdhetsgruppen och fina klasskamrater, lärare och föreläsare som gav mycket inspiration.

Vad tänker du om Kulturverkstans roll i framtiden?
Jag tror att mycket av denna kunskap är tidlös och att om Kulturverkstsn fortsätter med en kvalificerad omvärldsanalys så finns inget bäst föredatum.

 

helenalundstrom.com

Le Bandit

 

 

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg