Efter Kulturverkstan: Stina Nilss årgång 2006

Var jobbar du nu?
Just nu är jag tjänstledig ett år från det fantastiska som är att jobba på KulturUngdom med konst och unga, landsbygdsutveckling och normer i Västra Götaland.
I det lediga jobbar jag mestadels ideellt med Textival – programserier, vandringar, diverse projekt och vår stora litteraturfestival i maj. Jag är också aktiv som ordförande i RFSL Sjuhärad där jag bland annat driver verksamheten av, med och för nyanlända hbtqia-personer. Jag är också med i Molla Byalag där jag fokuserar på vandringsleder och att skapa rum för konst i och omkring bokskogen här. Om det är ett jobb att skriva och gräva i bortglömda historier så gör jag också det.

Har du något speciellt minne från Kulturverkstan?
Jag minns att inte vara överens och ändå samarbeta, att lära av alla erfarenheter och drömmar och att ordna resor, fester, samtal och utflykter. Att få bjuda in varandra till varandras sammanhang och bli lite klokare och bättre av det.

Vad lärde du dig på Kulturverkstan som du använder dig av idag?
Jag tror att det jag tagit med mig allra mest från Kulturverkstan är vikten av att bråka runt med perspektiv och riktningar, med vad som är konstnärlig kvalitet och på vilka platser dessa kan ta plats. Sen märker jag att de helt konkreta verktyg som jag fick lära mig där återkommer: nåt slags universellt som behöver upprepas, om samarbete och struktur, praktiska verktyg kring projektledning och kommunikation.

 

Textival

KulturUngdom

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg