Initiativ & samarbeten

Det senaste från Initiativ & samarbeten

Om initiativ och samarbeten

Nätverkstan är inte bara en resurs som servar och utbildar kulturlivet, vi griper också in och samverkar med andra när utvecklingen inom kulturlivet och samhället så kräver det.

Initiativ

Några exempel…

I samband med att det blev känt att Nya Tider skulle medverka vid Bok- och biblioteksmässan 2016, därefter nekades medverkan och sedan ändå tilläts medverka, har debatten rasat om yttrandefrihet och politisk extremism. Diskussionen har förts både i traditionella och sociala medier, och kommit att omfatta demokratins grundvillkor. I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet har Nätverkstan dokumenterat debatten om Bokmässan och Nya Tider i boken Ska man tala med nazister?. I nyskrivna bidrag jämförs den svenska diskussionen med den kring bokmässorna i Frankfurt och Leipzig. Politiker runt om i landet intervjuas om sina erfarenheter av att ”ta debatten” med Sverigedemokraterna.

The Fika project syftade till att utveckla en fortbildning i internationell kulturledning som förmår möta kraven från en komplex och föränderlig samtid. Som en del av resultatet finns nu böckerna Perspectives on Cultural Leadership och Narratives by Cultural Change Makers ett analytiskt och empiriskt underlag till det tänkta utbildningsprogrammet. I den svenska utgåvan ”På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt …” 21 texter om att jobba med konst och kultur möts texter från de båda engelska utgåvorna. Läs mer om projektet här.

”…en sorts kulturpolitisk thriller” skrev Ola Larsmo i Dagens Nyheter om Tidskriftsstriden: sju dagar som skakade Kultursverige. Antologin dokumenterar 2014 års stora strid om kulturtidskrifterna, en strid som mot alla odds slutade med att tidskrifterna fick behålla det statliga anslaget. Tidskriftsstriden har denna dramatiska strid dokumenterats. Här finns upprop, riksdagsprotokoll och en rad artiklar om kulturtidskrifternas betydelse. Dokumentationen har sammanställts på initiativ av Nätverkstan i samarbete med Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.

Voices from the Waters (2013 och 2014), var en internationell festival som samlade fiskare och forskare, filmare och konstnärer, pedagoger och miljöaktivister, som alla arbetar med det som är livets början och förutsättning: vatten och hav. Voices from the Waters etablerades i Indien av Bangalore Film Society som ett sätt att aktualisera livsviktiga vattenfrågor genom film, konst och samtal. Nätverkstan tog 2013 initiativet till Göteborg och Sverige. Festivalen fick även satelliter i Ale, Kungälv, Lerum och Hamburgsund.

Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter på bästa möjliga sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla distribution, för att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt för att tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar. Vi strävar efter att hjälpa kulturtidskrifterna nå läsare både via vårt återförsäljarnätverk och våra utåtriktade aktiviteter.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg