Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Det senaste från Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Nordisk konferens för kulturtidskrifter skapar ett tillfälle för
 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Genom att 
presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar
 konferensen till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet. Ett viktigt
 skäl att stärka dessa är att de har en särskilt viktig roll att spela i en kritisk offentlighet där de kan
 erbjuda fördjupad analys och kunskap som motvikt till kortfattad rapportering i sociala medier och 
”fake news”.

Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
 förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

Anmälan

Nästa Nordiska konferens för kulturtidskrifter kommer att äga rum under hösten 2021. Anmälan kommer att öppnas i juni samma år och vi ser då fram emot din anmälan!

Har du några frågor som berör konferensen når du oss på norden@natverkstan.net

Konferensen är avgiftsfri. Avanmälan senare än 30 dagar innan konferensens början kommer att debiteras med kostnaden för boende. (Om du inte bokat boende blir kostnaden för sen avanmälan 600 kr)

Konferensen:

  • är avgiftsfri
  • står för ditt boende
  • erbjuder mat i anslutning till konferensen

Program

Temat för konferensen 2019 var ”det nordiska”. Går det att tala om en nordisk gemenskap och vad innebär den i så fall? Vilka förutsättningar har tidskrifter att verka i de olika länderna? Ett annat spår rör redaktionellt arbete i en föränderlig tid. Politiska, ekonomiska och digitala villkor påverkar tidskrifterna dagligen. Hur kan vi lära oss av varandra?

Men inte minst var konferensen ett unikt tillfälle att träffa kollegor från de nordiska länderna under middagar, seminarier och andra sammanhang. Konferensen var ett första steg mot ett tätare samarbete mellan redaktioner och organisationer i Norden, och vi hoppas att den gav möjlighet till många nya möten.

Under konferensen hade vi tre konstnärliga inslag. Båda dagarna medverkade serietecknaren, illustratören och konstnären Sara Granér (SE), som tolkade samtalen i bildform. Dessa bilder presenterades i slutet av varje dag. På lördagens eftermiddag gjorde vi en utflykt till Röhsska – Museum för design och konsthantverk som höll en presentation om museets tankar kring nordisk design. Den avslutande middagen gästades av poeten Lina Ekdahl (SE).

De huvudsakliga språken för den första konferensen var de skandinaviska. Vi vet att detta var en utmaning för några av er deltagare och beklagar så klart detta. Vi tackar alla deltagare att ni tog hänsyn till att problem med den språkliga förståelsen kunde uppstå och att vi hjälptes åt för att inkludera alla i samtalen. Hanteringen av språkfrågan är en sak som vi funderar över inför fortsatt samverkan.

GÖTEBORG 29-30 NOVEMBER 2019

Hela programmet sker i Göteborgs Litteraturhus och angränsande lokaler i Lagerhuset.

Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

 

FREDAG 29 nov

10.00   Drop in och visning av Nätverkstans verksamheter. Heurlins plats 1b, plan 3.

12.30    Registrering av deltagare öppnar.

13.30   Invigningstal från Ingrid Elam (SE), ordförande för Nätverkstan.

14.00   Vad är det nordiska?
Ett inledande samtal kring vad det nordiska samarbetet betyder idag. Vad är egentligen ”det nordiska” 2019? Hur kan nordisk samverkan se ut i framtiden?
Panel: Björn Wiman (SE) från Dagens Nyheter, Audun Lindholm (NO) från Vagant, Johan Strang (FI) docent vid Center for Nordic Studies i Helsingfors
Moderator: Ann Ighe (SE), Ord&Bild

15.00   Lägesrapport: Hur mår kulturtidskrifterna i Norden?
Kulturredaktörer från nordiska länder samtalar om kulturtidskrifternas roll och relevans i landets kulturdebatt. Hur syns kulturtidskrifterna i landet och hur använder de som redaktörer tidskrifternas innehåll i sitt arbete.
Medverkande: Marit Lindqvist (FI), kulturredaktör vid YLE Finland, Sigrid Kraglund Adamsson (DK), redaktör på Atlas, Victoria Greve (SE), idé- och kritikredaktör på Göteborgs-Posten.
Moderator: Ingrid Elam (SE), litteraturkritiker

15.30   Kaffe

16.00   En ny stötteordning i Norge
Norska kulturrådet berättar om den utredning som gjorts kring kulturtidskrifterna i Norge och det förslag till ny ordning för tidskriftsstöd som de nu jobbat fram. Samtalet efterföljs av samtal med representanter från andra Nordiska stödorganisationer.
Medverkande: Rolf Engelsen (NO), Kulturrådet Norge
Efterföljande samtal, medverkande: Jan Kärrö (SE), Kulturrådet Sverige, Mai Misfelt (DK), medlem i Danmarks referensgrupp för tidskriftsstöd
Moderator: David Karlsson (SE), senior advisor på Nätverkstan och tidigare ordförande i referensgruppen för kulturtidskriftsstöd i Sverige.

17.00   Tack för idag med Sara Granér
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

19.30   Middag på Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbroplatsen 1

21.00  Kvällsbio: Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” visas på hotellet.
Med anledning av lördagens programpunkt om redaktörers och tidskrifters roll och situation idag, är filmen en bra utgångspunkt för tankar och kommande samtal. Martin Scorsese och David Tedeschis dokumentär är en tillbakablick som spänner över 50 år kring arbetet med NEW YORK REVIEW OF BOOKS. (Obs! Begränsat antal platser. Först till kvarn.)

 

LÖRDAG 30 nov

9.00   Drop in med kaffe

9.15   Valbara workshops
1.    Creative Europe – en presentation av EU’s stöd för kulturverksamhet av Elin Rosenström, handläggare på Kulturrådet i Sverige
2.    Hur bör kulturtidskrifterna synliggöras tillsammans? Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand (SE)  presenterar utredningen hon gör på uppdrag av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
3.    Eurozine. Vad innebär en europeisk tidskriftsgemenskap? Med Göran Dahlberg, Glänta (SE) och Audun Lindholm, Vagant (NO).
4.    Podcasts – expertens bästa tips för att komma igång med din podd! Åsa Secher (SE) är radiojournalist med nära tio års erfarenhet av radio- och poddproduktion. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

10.00   Öppna samtal kring nordisk samverkan
Deltagarna placerar sig i grupper baserade på tidskrifternas ämnesområden och diskuterar hur nordiskt samarbete inom deras fält skulle kunna se ut. Vilka behov finns och hur kan man gå vidare?
Processledning av Anna Johansen (SE) utbildningsledare på Nätverkstan

11.30    Ett nedslag på Island
Hur ser situationen ut för kulturverksamhet och tidskrifter på Island?
Medverkande: Elin Edda Palsdottir (ISL), redaktör på Timarit Máls og menningar, Ana Stanicevic (ISL), redaktör på Starafugl
Moderator: John Swedenmark (SE), översättare

12.00   Lunch

13.00   Fallstudie: Friheten som fråga i världen, till världen
I det senaste numret av Kritiker utforskas frihet utifrån ett urfolksperspektiv. Vad händer när ett folk tvingas kommunicera på kolonialmaktens språk, eftersom nationalstaten berövat dem det egna språket? Hur ser erfarenheten av att befinna sig mellan olika kulturella identiteter ut, att kanske inte fullt ut känna sig hemma i någon av dem? Arbetet med numret beskrivs och upplevelsen av att få sina dikter översatta från svenska till nordsamiska diskuteras.
Medverkande: Helena Fagertun (SE) en av numrets gästredaktörer, Lisa Marainen (SE), medverkande författare

14.00    Redaktörens roll idag
Samtal med tre nordiska redaktörer kring hur de ser på redaktörens och tidskrifternas roll och situation idag. Vilka möjligheter har man att nå ut och vara en del i kultur/samhällsdebatten? Vilken roll skulle man vilja spela? Vilka riktar man texten till, läsaren, sig själv, samhällsdebatten?
Delar av samtalet utgår från Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” som visas på hotellet under fredagkvällen. Publiken bjuds in att delta i samtalet.
Panel: Jonas Ekeberg (NO), redaktör på Kunstkritikk, Hannah Ohlén Järvinen (SE), arbetar med bland annat Fronesis och Kris och Kritik,  Janne Wass (FI) redaktör på Ny Tid
Moderator: Gunilla Kindstrand (SE), kulturjournalist

15.30   Tack för idag med Sara Granér
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

16.00   Utflykt: Röhsska – Museum för design och konsthantverk
Museichef Nina Due talar om Röhsskas tankar kring nordisk design. Vilka nordiska sammanhang finns de i? Vilka samtida diskussioner kring design är Röhsska delaktig i? Efter presentationen finns det tid för en kort rundvandring i museet på egen hand.
Just nu pågår också utställningen Ocean Plastics som visar exempel på hur design kan vara en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle.

19.00   Avslutande middag
Vi ses på Språkcaféet (Esperantoplatsen) för avslutande middag med läsning av poeten Lina Ekdahl (SE).

 

SÖNDAG 1 dec

10.00   Eventuellt uppstart av ett nordiskt nätverk för kulturtidskrifter
Ett frivilligt möte för de av deltagarna som är intresserade av att vara med och aktivt jobba med nordisk samverkan framöver. Hur bör eventuella framtida konferenser se ut? Vilka former av samverkan är intressanta mellan konferenser? Hur kan intresseorganisationerna stötta detta arbete på bästa sätt? Vilken roll bör Nätverkstan ha? Mötet sker i ett konferensrum på Comfort Hotell Göteborg.

Varför en konferens?

Projektidén

En nordisk konferens för kulturtidskrifter ger tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i de nordiska länderna. Konferensen syftar till att bygga vidare på en stark tradition av kulturtidskrifter i Norden för att utveckla och stärka deras viktiga roll i den kulturella offentligheten.

Bakgrund

Antalet kulturtidskrifter i Norden är stort, bara intresseföreningarna i Norge, Finland, Sverige och Danmark omfamnar minst 500 tidskrifter. Kulturtidskrifterna bidrar till att öka den kulturella mångfalden i Norden och är en garant för att många obundna röster får komma till tals i offentligheten.

Sedan slutet av 1990-talet jobbar Nätverkstan i Göteborg med att stötta många av de svenska kulturtidskrifterna. Sedan 2005 drivs projektet Nätverkstan Kulturtidskrifter med stöd av det svenska Kulturrådet. Projektets syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter när det gäller frågor som distribution, att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt att tillhandahålla utrustning i fysiska rum och på digitala plattformar. Övergripande mål är att hjälpa kulturtidskrifterna att nå fler läsare och att det fria ordet görs tillgängligt för fler i det offentliga rummet.

Förutsättningarna för kulturtidskrifter ser väldigt olika ut i de nordiska länderna. Möjligheterna till statligt stöd varierar och det finns också skillnader i ägarförhållanden. Under åren har olika initiativ tagits för samverkan och samtal har förts mellan redaktioner hur man kan stärka varandra, genomföra gemensamma projekt och utbyta idéer. Den senaste större kulturtidskriftskonferens som arrangerats i Norden var Eurozinekonferensen i Oslo 2013 och bland redaktioner och intresseföreningarna är upplevelsen att arbetet stagnerat under senare år och att kännedomen om varandras förutsättningar och sammanhang har minskat. De relationer som tidigare var viktiga och nära mellan ländernas redaktioner, utbyte av material eller gemensamma temanummer som oftare förekom, är nu mer sällsynta. En delförklaring till detta är naturligtvis att redaktionsmedlemmar byts ut, tidskrifter försvinner och nya tillkommer.

In English

 

The Nordic Conference for Cultural Journals creates an opportunity to exchange experience and knowledge between journal editors and writers in the Nordic countries. By presenting new perspectives and new knowledge as well as opening up for joint reflection, the conference aims to strengthen the conditions and the role of cultural journals in the public space. An important reason for strengthening these conditions is that they have an essential role to play in the public domain, where they can offer an in-depth analysis and understanding, balancing the short reports of social media and ”fake news”.

We hope that the strengthened relationships will lay a foundation to a continual nordic collaboration between journals – both practically as well as intellectually. The personal meeting is an important requisite. Our goal is to make the Nordic conference for cultural journals a recurring event.

The conference is mainly held in the Scandinavian languages. We understand how this might be a problem for some and apologize for this inconvenience. For future collaboration, the issue of language will have to be taken into consideration.

 

 

 

Samarbetspartners och finansiärer

Nätverkstan Kultur i Göteborg är huvudman för konferensen och arbetar i tätt samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden.

Samarbetspartners:

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter
Tidskriftforeningen i Norge
Tidskriftcentralen i Finland

Tidskriftsföreningarna deltar även i programkommittén som arbetar med konferensens innehåll och utformande.

Programkommitté:

Tidskriften Ord&Bild, Sverige
Marit Kapla/Ann Ighe

Vagant, Norge
Audun Lindholm

Tidskriften Atlas, Danmark
Kristoffer Granov

Tidskriftscentralen i Finland
Mio Lindman

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Siri Reuterstrand

Norsk Tidskriftsskriftsforening
Bente Riise

Pressmaterial

NORDENS KULTURTIDSKRIFTER SAMLAS I GÖTEBORG

Hur mår de nordiska kulturtidskrifterna? Vad har de för utmaningar idag? Vad finns det för likheter och skillnader mellan länderna? Nätverkstan arrangerar en första nordisk konferens för kulturtidskrifter 29-30 november.

Hos Nätverkstan i Göteborg samlas under två dagar kulturtidskrifter från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Konferensen har varit fullbokad sedan ett halvår tillbaka. Temat för konferensen är ”det nordiska”.

– I Norden finns en lång tradition av kulturutbyte över nationsgränserna. Konferensen ger en möjlighet för tidskrifter att inspireras av varandra och samarbeta om idéer, skribenter och annat, säger Ingrid Elam, kulturskribent och styrelseordförande för Nätverkstan.

Historiskt sett har kulturtidskrifter i Norden varit viktiga. Vilken roll har de i offentligheten och kulturdebatten idag? Även om förutsättningarna för kulturtidskrifterna ser väldigt olika ut i de nordiska länderna finns det också många gemensamma beröringspunkter.

– Idag samarbetar vi mest vidare i Europa och resten av världen, men det känns riktigt intressant att få delta i ett nordiskt sammanhang just nu. Här finns både språklikheter och språkliga skillnader, och det finns både kultur och politik som berör tidskrifterna i någon sorts nordiskt sammanhang. Vi behöver prata om vad vi publicerar, och varför, säger Ann Ighe, redaktör på Ord&Bild.

Under konferensen modererar Ann Ighe ett inledande samtal om vad ”det nordiska” egentligen betyder idag. Medverkar gör Björn Wiman från Dagens Nyheter, Audun Lindholm från Vagant och Johan Strang, docent vid Center for Nordic Studies i Helsingfors.

Den första nordiska konferensen för kulturtidskrifter äger rum i Göteborg.

– Göteborg ligger bra till rent geografiskt. Nätverkstan är dessutom ett unikt resurscentrum med mycket kunskap och erfarenheter om tidskrifter samlade under ett tak, säger Ingrid Elam.

Nätverkstan arbetar med distribution, spridning och synliggörande av svenska kulturtidskrifter. Målet är att det fria ordet görs tillgängligt för fler i det offentliga rummet.

Nordisk konferens för kulturtidskrifter arrangeras av Nätverkstan i samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden. Planen är att konferensen ska bli ett återkommande evenemang.

Presskontakt
Maria Felle, verksamhetsansvarig Nätverkstan Kulturtidskrifter
Mobil: 0723-08 56 58
E-post: maria.felle@natverkstan.net

Hemsida
Mer information och hela programmet hittar du här >>

Högupplösta bilder
E-post: maria.felle@natverkstan.net

Nätverkstan
Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Ägda av kulturtidskrifter och studieförbund stöder vi småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet.

Ann Ighe, redaktör Ord&bild. Foto: Ola Kjellbye

Ord&Bild är en av de äldsta svenska tidskrifterna, men har också en historia av nordiskt samarbete. Idag samarbetar vi mest vidare i Europa och resten av världen, men det känns riktigt intressant att få delta i ett nordiskt sammanhang just nu. Här finns både språklikheter och språkliga skillnader, och det finns både kultur och politik som berör tidskrifterna i någon sorts nordiskt sammanhang. Vi behöver prata om vad vi publicerar, och varför.

Ann Ighe

Redaktör, Tidskriften Ord&bild

Foto: Ola Kjellbye

Ingrid Elam, Styrelseordförande Nätverkstan, Foto: Natalie Greppi

I Norden finns en lång tradition av kulturutbyte över nationsgränserna. Konferensen ger en möjlighet för tidskrifter att inspireras av varandra och samarbeta om idéer, skribenter och annat.

Ingrid Elam

Styrelseordförande, Nätverkstan

Foto: Natalie Greppi

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg