Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Det senaste från Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Nordisk konferens för kulturtidskrifter

Nordisk konferens för kulturtidskrifter skapar ett tillfälle för
 erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i Norden. Genom att 
presentera nya perspektiv och ny kunskap samt ge stort utrymme för gemensam reflektion syftar
 konferensen till att stärka tidskrifternas förutsättningar och roll i det offentliga samtalet. Ett viktigt
 skäl att stärka dessa är att de har en särskilt viktig roll att spela i en kritisk offentlighet där de kan
 erbjuda fördjupad analys och kunskap som motvikt till kortfattad rapportering i sociala medier och 
”fake news”.

Vår förhoppning är att de stärkta relationerna kan vara grund till fortsatt nordisk
samverkan mellan redaktioner, såväl praktiskt-redaktionellt som idémässigt-intellektuellt. En viktig
 förutsättning är då det personliga mötet. Vår målsättning är att göra en nordisk konferens för kulturtidskrifter till ett återkommande evenemang.

Anmälan

Anmälan är stängd!

Om du anmäla dig som reserv kan du anmäla dig till norden@natverkstan.net Vi kontaktar dig om det blir någon ledig plats.

Vi kommer att återkomma med information kontinuerligt till er som är anmälda. Konferensen pågår från lunch på fredagen till avslutande middag på lördag kväll. Hemresa bör ske på söndagen om man vill ta del av hela programmet.  (Lokal för fortsatta samtal och nätverkande under söndag förmiddag kommer att finnas.)

Konferensen är avgiftsfri. Avanmälan senare än 30 dagar innan konferensens början kommer att debiteras med kostnaden för boende. (Om du inte bokat boende blir kostnaden för sen avanmälan 600 kr)

Konferensen:

  • är avgiftsfri
  • står för ditt boende
  • erbjuder mat i anslutning till konferensen

Program

Temat för konferensen är ”det nordiska”. Går det att tala om en nordisk gemenskap och vad innebär den i så fall? Vilka förutsättningar har tidskrifter att verka i de olika länderna? Ett annat spår rör redaktionellt arbete i en föränderlig tid. Politiska, ekonomiska och digitala villkor påverkar tidskrifterna dagligen. Hur kan vi lära oss av varandra?

Men inte minst är konferensen ett unikt tillfälle att träffa kollegor från de nordiska länderna under middagar, seminarier och andra sammanhang. Konferensen är ett första steg mot ett tätare samarbete mellan redaktioner och organisationer i Norden, och vi hoppas att den ska ge möjlighet till många nya möten.

Under konferensen har vi tre konstnärliga inslag. Båda dagarna medverkar serietecknaren, illustratören och konstnären Sara Granér (SE), som tolkar samtalen i bildform. Dessa bilder presenteras i slutet av varje dag. På lördagens eftermiddag gör vi en utflykt till Röhsska – Museum för design och konsthantverk som håller en presentation om museets tankar kring nordisk design. Den avslutande middagen gästas av poeten Lina Ekdahl (SE).

 

GÖTEBORG 29-30 NOVEMBER 2019

FREDAG 29 nov

10.00   Drop in och visning av Lagerhusets/Nätverkstans verksamheter

12.30    Registrering av deltagare

13.30   Invigningstal från Ingrid Elam (SE), ordförande för Nätverkstan Kultur.

14.00   Vad är det nordiska?
Ett inledande samtal kring vad det nordiska samarbetet betyder idag. Vad är egentligen ”det nordiska” 2019? Hur kan nordisk samverkan se ut i framtiden?
Panel: Björn Wiman (SE) från Dagens Nyheter, Audun Lindholm (NO) från Vagant, Johann Strang (FI) docent vid Center for Nordic Studies i Helsingfors
Moderator: Ann Ighe (SE), Ord&Bild

15.00   Lägesrapport: Hur mår kulturtidskrifterna i Norden?
Kulturredaktörer från nordiska länder samtalar om kulturtidskrifternas roll och relevans i landets kulturdebatt. Hur syns kulturtidskrifterna i landet och hur använder de som redaktörer tidskrifternas innehåll i sitt arbete.
Medverkande: Marit Lindqvist (FI), kulturredaktör vid YLE Finland, Kristoffer Granov (DK), redaktör på Atlas
Moderator: Ingrid Elam (SE), litteraturkritiker

15.30   Kaffe

16.00   En ny stötteordning i Norge
Norska kulturrådet berättar om den utredning som gjorts kring kulturtidskrifterna i Norge och det förslag till ny ordning för tidskriftsstöd som de nu jobbat fram. Samtalet efterföljs av samtal med representanter från övriga länders stödorganisationer.
Medverkande: Rolf Engelsen (NO), Kulturrådet Norge
Medverkande efterföljande samtal: Jan Kärrö (SE), Kulturrådet Sverige, Mai Misfelt (DK), medlem i Danmarks referensgrupp för tidskriftsstöd
Moderator efterföljande samtal: David Karlsson (SE), senior advisor på Nätverkstan och tidigare ordförande i referensgruppen för kulturtidskriftsstöd i Sverige.

17.00   Tack för idag med Sara Granér (SE)
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

19.30   Middag på hotellet

21.00  Kvällsbio: Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” visas på hotellet.
Med anledning av lördagens programpunkt om redaktörers och tidskrifters roll och situation idag, är filmen en bra utgångspunkt för tankar och kommande samtal. Martin Scorsese och David Tedeschis dokumentär är en tillbakablick som spänner över 50 år kring arbetet med tidningen NEW YORK REVIEW OF BOOKS.
Hela programmet sker i Göteborgs Litteraturhus och angränsande lokaler i Lagerhuset.

Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

 

LÖRDAG 30 nov

9.00   Drop in med kaffe

9.15   Valbara workshops
1.    Creative Europe – en presentation av EU’s stöd för kulturverksamhet
2.    Hur bör kulturtidskrifterna synliggöras tillsammans? Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand (SE)  presenterar utredningen hon gör på uppdrag av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
3.    Eurozine. Vad innebär en europeisk tidskriftsgemenskap? Med Göran Dahlberg, Glänta (SE) och Audun Lindholm, Vagant (NO).
4.    Podcasts – expertens bästa tips för att komma igång med din podd! Åsa Secher är radiojournalist med nära tio års erfarenhet av radio- och poddproduktion. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

10.15   Öppna samtal kring nordisk samverkan
Deltagarna placerar sig i grupper baserade på tidskrifternas ämnesområden och diskuterar hur nordiskt samarbete inom deras fält skulle kunna se ut. Vilka behov finns och hur kan man gå vidare?
Processledning av Anna Johansen

11.00   Kaffe

11.30    Ett nedslag på Island
Hur ser situationen ut för kulturverksamhet och tidskrifter på Island?
Medverkande: Elin Edda Palsdottir (ISL), redaktör på Timarit Máls og menningar, Ana Stanicevic (ISL), redaktör på Starafugl
Moderator: John Swedenmark (SE), översättare

12.00   Lunch

13.00   Fallstudie: Friheten som fråga i världen, till världen

I det senaste numret av Kritiker utforskas frihet utifrån ett urfolksperspektiv. Vad händer när ett folk tvingas kommunicera på kolonialmaktens språk, eftersom nationalstaten berövat dem det egna språket? Hur ser erfarenheten av att befinna sig mellan olika kulturella identiteter ut, att kanske inte fullt ut känna sig hemma i någon av dem?
En av numrets gästredaktörer, Helena Fagertun, presenterar arbetet med numret och samtalar med en av de medverkande, Lisa Marainen, om upplevelsen av att få sina dikter översatta från svenska till nordsamiska. Marainen läser även ett utdrag ur sin diktsvit i numret.

14.00    Redaktörens roll idag
Samtal med tre nordiska redaktörer kring hur de ser på redaktörens och tidskrifternas roll och situation idag. Vilka möjligheter har man att nå ut och vara en del i kultur/samhällsdebatten? Vilken roll skulle man vilja spela? Vilka riktar man texten till, läsaren, sig själv, samhällsdebatten?
Delar av samtalet utgår från Martin Scorseses film ”The 50 Years Argument” som visas på hotellet under fredagkvällen. Publiken bjuds in att delta i samtalet.
Panel: Jonas Ekeberg (NO), redaktör på Kunstkritikk, Vian Tahir (SE) redaktör på Bang,  Janne Wass (FI) redaktör på Ny Tid
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist

15.30   Tack för idag med Sara Granér
Illustratören och serieteckaren Sara Granér (SE) kommer att finnas på plats under hela konferensen och tolka samtalen i bildform. Här visar hon upp dagens alster och samtalar med Ann Ighe (SE).

16.00   Utflykt: Röhsska – Museum för design och konsthantverk
Museichef Nina Due talar om Röhsskas tankar kring nordisk design. Vilka nordiska sammanhang finns de i? Vilka samtida diskussioner kring design är Röhsska delaktig i? Efter presentationen finns det tid för en kort rundvandring i museet på egen hand.
Just nu pågår också utställningen Ocean Plastics som visar exempel på hur design kan vara en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle.

19.30   Avslutande middag

Vi ses på Språkcaféet (Esperantoplatsen) för avslutande middag med läsning av poeten Lina Ekdahl (SE).

 

SÖNDAG 1 dec

10.00   Eventuellt uppstart av ett nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Varför en konferens?

Projektidén

En nordisk konferens för kulturtidskrifter ger tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan tidskriftsredaktörer och skribenter i de nordiska länderna. Konferensen syftar till att bygga vidare på en stark tradition av kulturtidskrifter i Norden för att utveckla och stärka deras viktiga roll i den kulturella offentligheten.

Bakgrund

Antalet kulturtidskrifter i Norden är stort, bara intresseföreningarna i Norge, Finland, Sverige och Danmark omfamnar minst 500 tidskrifter. Kulturtidskrifterna bidrar till att öka den kulturella mångfalden i Norden och är en garant för att många obundna röster får komma till tals i offentligheten.

Sedan slutet av 1990-talet jobbar Nätverkstan i Göteborg med att stötta många av de svenska kulturtidskrifterna. Sedan 2005 drivs projektet Nätverkstan Kulturtidskrifter med stöd av det svenska Kulturrådet. Projektets syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter när det gäller frågor som distribution, att synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt att tillhandahålla utrustning i fysiska rum och på digitala plattformar. Övergripande mål är att hjälpa kulturtidskrifterna att nå fler läsare och att det fria ordet görs tillgängligt för fler i det offentliga rummet.

Förutsättningarna för kulturtidskrifter ser väldigt olika ut i de nordiska länderna. Möjligheterna till statligt stöd varierar och det finns också skillnader i ägarförhållanden. Under åren har olika initiativ tagits för samverkan och samtal har förts mellan redaktioner hur man kan stärka varandra, genomföra gemensamma projekt och utbyta idéer. Den senaste större kulturtidskriftskonferens som arrangerats i Norden var Eurozinekonferensen i Oslo 2013 och bland redaktioner och intresseföreningarna är upplevelsen att arbetet stagnerat under senare år och att kännedomen om varandras förutsättningar och sammanhang har minskat. De relationer som tidigare var viktiga och nära mellan ländernas redaktioner, utbyte av material eller gemensamma temanummer som oftare förekom, är nu mer sällsynta. En delförklaring till detta är naturligtvis att redaktionsmedlemmar byts ut, tidskrifter försvinner och nya tillkommer.

Samarbetspartners och finansiärer

Nätverkstan Kultur i Göteborg är huvudman för konferensen och arbetar i tätt samarbete med tidskriftsföreningarna i Norden.

Samarbetspartners:

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter
Tidskriftforeningen i Norge
Tidskriftcentralen i Finland

Tidskriftsföreningarna deltar även i programkommittén som arbetar med konferensens innehåll och utformande.

Programkommitté:

Tidskriften Ord&Bild, Sverige
Marit Kapla/Ann Ighe

Vagant, Norge
Audun Lindholm

Tidskriften Atlas, Danmark
Kristoffer Granov

Tidskriftscentralen i Finland
Mio Lindman

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Siri Reuterstrand

Norsk Tidskriftsskriftsforening
Bente Riise

Finansiärer

Kulturrådet
Nordisk kulturfond
Nordiska ministerrådet

Västra Götalandsregionen
Nätverkstan Kultur

 

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Ekonomitjänst 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medialab 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg