Publikationer

Det senaste från Publikationer

Om publikationer

Det har under årens lopp blivit många rapporter och publikationer i Nätverkstans samling. Vi har ambitionen att dela med oss av kunskap och erfarenheter och lägger därför kontinuerligt upp detta på hemsidan.

Nätverkstan har startat en skriftserie där vi regelbundet kommer att ge ut publikationer som vi tror är viktiga för kulturlivets diskussion och utveckling. Även dessa finner du på denna sida.

Beställ din publikation genom info@natverkstan.net eller från valfri bokhandel. De rapporter som inte länkas till denna sida är fria att ladda ner.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg