Tjänster

Det senaste från Tjänster

Om tjänster

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet.

Vi sköter ekonomihantering som löpande bokföring, betalningar, fakturering, lönehantering och bokslutsarbete åt små och medelstora kulturorganisationer. Vi hjälper kulturtidskrifter, läsare och återförsäljare att hitta varandra genom att ta hand om prenumerationer, försäljning, marknadsföring och distribution.

Redovisning

På Nätverkstan sköter vi löpande bokföring, betalningar, fakturering, lönehantering och bokslutsarbete för runt 40 olika organisationer runtom i Sverige. Vi kan till exempel hjälpa dig med:

Löpande bokföring

Det är bra att kunna se vad man haft för kostnader och intäkter under en period. Vi bokför dina verifikat och ger dig rapporter om hur din organisation mår så ofta du känner för det.

Kundfakturor

Sålt en annons, föreställning eller kurs? Vi gör fakturan åt dig, håller reda på inbetalningar och skickar påminnelser när det behövs.

Leverantörsfakturor

Skicka bara räkningarna till oss så gör vi betalningarna för dig!

Löner

Lön varje månad eller tillfälliga A-skattande skribenter? Utlandsbosatta artister? Vabbande småbarnsföräldrar? Utlandstraktamenten och milersättningar? Vi vet vad som gäller och ser till att lönen betalas ut i rätt tid och i enlighet med alla lagar och regler. Vi ser till att skatteverket får in de uppgifter de behöver.

Projektredovisning och budgetuppföljning

Vill du lätt kunna redovisa vad bidragspengarna använts till? Driver du många olika projekt? Vi hjälper dig att bygga upp ett system där du kan få ut de uppgifter du behöver när det är dags att rapportera ditt projekt.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Vid årsskiftet är det mycket rapporter som ska ut och blanketter som ska fyllas i. Krångliga regler, räntor och resultat. Vi sammanställer bokslutet för året som gått, gör årsredovisning och fyller i inkomstdeklarationen åt dig medan du kan koncentrera dig på det nya året och din verksamhet.

Hör av er till oss för ytterligare information och kostnadsförslag.

Telefon: 031-743 99 25

Prenumerationshantering och medlemsregister

Vi tycker att kulturtidskrifter är viktiga. För att de ska överleva måste de få prenumeranter. Om det lyckas hänger självfallet främst på tidskriftens innehåll, men god administration hjälper till. Nätverkstan erbjuder personlig service och har skapat ett anpassningsbart adminstrativt system som hjälper dig att hålla ordning på medlemmar, prenumeranter och kunder.

Uppdaterar du ert prenumerationsregister på ett smart och smidigt sätt? Är du säker på att alla prenumeranter fick senaste utskicket? Det behövs inte så många poster i ett register innan det kräver en hel del arbete. Att det sköts är viktigt om man vill ha glada prenumeranter.  Ordning och reda krävs också om man vill att de ska bli fler.

Nätverkstan kan ta hand om delar av din prenumerationshantering eller fungera som helhetslösning. Vi kan erbjuda följande tjänster:

Registerhantering

Vi tar hand om ditt prenumerantregister och sköter bl a följande:

 • Registrering av nya prenumeranter
 • Adressändringar. Kontinuerlig uppdatering av registret
 • Prenumerationspåminnelse
 • Fakturering av prenumeranter
 • Prenumerationskampanjer. Uppföljning av dessa.
 • Medlemsutskick
 • Du får regelbundet och när du så begär utdrag ur registren i form av statistik eller adressmaterial.

När det är dags att sända ut ett nytt nummer skickar vi de uppdaterade adressfilerna, samt återförsäljarnas följesedlar till ditt tryckeri eller distributionsfirma.

Kundtjänst

Vi har en kundtjänst som är öppen alla måndag-fredag. Dit kan både du och dina prenumeranter vända er. Prenumerantärenden som kommer via mejl åtgärdas inom några dagar.

Nätverkstans system är flexibelt och vi kan skräddarsy en lösning som passar din tidskrift. Du kan välja en helhetslösning eller endast de tjänster du vill ha. Hör av dig kan vi berätta mer!

Inbetalningsservice

Vi tar emot betalning från dina prenumeranter och kan hantera:

 • Kreditkortsbetalningar
 • Autogiro
 • OCR-rutiner vid inbetalning
 • Prenumerationsbeställningar via SMS

Vår hantering av inbetalda prenumerationsintäkter är tydlig och enkel:

 • Alla inbetalningar registreras, varje månad skickas kontoutdrag och vid önskad tidpunkt överförs pengarna till tidskriftens konto.
 • Du får inloggningsuppgifter och kan när som helst gå in på vår webbsida för att se aktuell statistik, återförsäljare, försäljningsrapporter och saldot på ditt konto.

Adlibris

Vi förmedlar försäljning av lösnummer till AdLibris. All deras tidskriftsförsäljning går via oss. Vi garanterar att en tidskrift som beställs hos dem levereras nästkommande dag.

Hör av er till oss om du vill bli kund eller har andra frågor som rör våra tjänster kring prenumerationshantering och medlemsregister.

Återförsäljare och distribution

Vill du bli återförsäljare av kulturtidskrifter eller vill du få ut din tidskrift i butik?

Nätverkstan Kulturtidskrifter är en sambandscentral för ungefär hundra kulturtidskrifter och drygt trehundra återförsäljare i Skandinavien. Vår kommissionstjänst gör det möjligt för kulturtidskrifter att hitta nya läsare och för boklådor, nätbokhandlare,  museibutiker, caféer och andra försäljningsställen att hitta intressanta tidskrifter.

I en tid av mediekoncentration och allt snabbare nyhetsflöde är den reflekterande kulturtidskriften viktigare än någonsin. I Sverige finns ett rikt utbud av kulturtidskrifter. De har dock svårt att nå ut. De kan vara svåra att få tag på. Det är det problemet Nätverkstans kommissionstjänst söker råda bot på.

För ytterligare information och kostnadsförslag kontakta Maria Felle. Telefon: 031-743 99 04

Bli återförsäljare

Det finns så mycket spännande läsning. Vill du bredda ditt sortiment för att fler ska hitta det som de är intresserade av? I Sverige publiceras det ett mycket stort antal kulturtidskrifter. Ämnesbredden är stor. Kvaliteten hög. Läs mer om alla de tidskrifter vi förmedlar här.

Som återförsäljare hos oss bestämmer du själv vilka tidningar du vill sälja. I vårt sortiment ingår drygt hundra kulturtidskrifter. Du säljer dessa på kommission. Varje enskild redaktion bestämmer hur stor provision du får som försäljare (det brukar ligga någonstans mellan 20 och 50%). Du betalar inga avgifter över huvud taget. Det innebär att försäljningen aldrig kan ge minus i kassan.

Inventering sker fyra gånger om året, antingen via vår webbsida eller på papper och med vanlig post. Osålda exemplar behöver inte returneras. Du kan när som ändra antalet exemplar, lägga till eller ta bort titlar för de stående beställningarna. Du kan enkelt göra efterbeställningar när nummer säljer slut. Vi är aldrig längre än ett samtal bort.

För dig som ger ut en tidskrift

För att nya läsare ska hitta din tidskrift är det betydelsefullt att den finns på så många försäljningsställen som möjligt. Återförsäljare har emellertid sällan tid att ha kontakt med alla enskilda redaktioner. Det krävs en organiserad distribution för att öka chansen till god spridning.

Om du ansluter dig till vår Kommissionstjänst hjälper vi dig med:

 • Lösnummerförmedling
 • Tillgång till återförsäljarnätverk
 • Inventering
 • Fakturering av sålda exemplar
 • Försäljningsstatistik
 • Marknadsföring genom reklamfoldrar, närvaro vid mässor och andra evenemang

När din tidskrift ingår i vårt kommissionssystem får du författa en presentationstext. Den skickas sedan ut till alla återförsäljare, drygt 300 stycken. Återförsäljarna bestämmer själva om de vill sälja tidskriften. Tidskriften bestämmer hur stor provision som tillfaller återförsäljaren.Om du även anlitar vår registertjänst är det sedan inte mycket du behöver tänka på. Och om inte, så är det inte heller någon konst. Det är bara att ge oss en utgivningsplan, så skickar vi adresser och följesedlar när nytt nummer är på gång. Du kan logga in på vår webbsida när du vill. Där ser du de aktuella återförsäljarna och får försäljningsrapporter.

Våra kunder

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg