Uppdrag

Det senaste från Uppdrag

Om uppdrag

Nätverkstan åtar sig uppdrag kring utbildning, projekt- och processledning inom kulturlivet. Vi fortbildar konstnärer och andra kulturaktörer. Vi genomför utredningar, föreläser och anordnar seminarieserier. Vi arbetar på uppdrag åt bland andra kulturorganisationer i och utanför Sverige, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, studieförbund och kommuner.

Sedan 2016 har Nätverkstan ett långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att som oberoende aktör arbeta med kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning, stärka den kulturella infrastrukturen och utgöra en resurs avseende digital teknik.

Som en del av arbetet med kulturtidskrifter har Nätverkstan projektbidrag från Statens kulturråd att arbeta med återförsäljarnätverk för och marknadsföring av kulturtidskrifter.

Utredningar

Nätverkstan utreder kulturorganisationer och -verksamheter på deras och andras uppdrag – men också på egna initiativ. Exempel från de senaste åren är utredningar om Gävle Symfoniorkester, Wermlandsoperan, Konstepidemin, Resurs Ny Musik och Kulturkvarter Masthuggskajen.

Rådgivning

Nätverkstan bistår det svenska och internationella kulturlivet med kulturpolitisk, ekonomisk och teknisk rådgivning.

Föreläsningar & seminarier

Nätverkstan kan erbjuda föreläsningar inom områden som kulturekonomi och kulturpolitik, projektledning och konflikthantering med fokus på kulturlivets speciella villkor. Vi kan också erbjuda planering, genomförande och utvärdering av seminarier och konferenser inom dessa områden. Våren 2017 hjälpte Nätverkstan Västra Götalandsregionens kulturnämnd att arrangera deras första Kulturting.

Under hösten 2017 genomför Nätverkstan regionala samtal om kulturpolitik för projektet Folk och Kultur, som ska mynna ut i en stor konferens i Eskilstuna 7–10 februari, 2018.

 

Anlita oss

Vill du anlita oss för ett uppdrag eller behöver rådgivning i någon fråga går det bra att maila Karin Dalborg.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg