Uppdrag

Det senaste från Uppdrag

Om uppdrag

Nätverkstan åtar sig uppdrag kring utbildning, projekt- och processledning inom kulturlivet. Vi fortbildar konstnärer och andra kulturaktörer. Vi genomför utredningar, föreläser och anordnar seminarieserier. Vi arbetar på uppdrag åt bland andra kulturorganisationer i och utanför Sverige, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, studieförbund och kommuner.

Sedan 2016 har Nätverkstan ett långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionens kulturnämnd att som oberoende aktör arbeta med kulturpolitisk och kulturekonomisk kunskapsbildning, stärka den kulturella infrastrukturen och utgöra en resurs avseende digital teknik.

Som en del av arbetet med kulturtidskrifter har Nätverkstan projektbidrag från Statens kulturråd att arbeta med återförsäljarnätverk för och marknadsföring av kulturtidskrifter.

#Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete

Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder i samarbete med Nätverkstan in alla kulturorganisationer med stöd från regionen till en konferens om sexuella trakasserier och förändringsarbete.

Fredag 13 maj, klockan 9.30–15.30
Världskulturmuseet, Göteborg

Om konferensen

#Metoo-rörelsen skakade hösten 2017 om oss i grunden. Vittnesmål och gemensamma upprop synliggjorde kvinnors utsatthet i samhället och arbetslivet. Rörelsen skapade mod, engagemang, kunskap och förändring. Vi pratade om det som vi tidigare varit tysta om, tog intiativ och startade samarbeten. 

Men var står vi idag?
Vad har gjorts och vad har vi lärt oss?
Vad finns kvar att göra och hur kan vi samarbeta? 

#Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete är en konferens där vi tillsammans utforskar hur vi kan skapa inkluderande kulturverksamheter fria från sexuella trakasserier. Med nyfikenhet och dialog skapar vi ett tillfälle att ta del av erfarenheter och kunskap, lära av varandra och tillsammans hitta vägar framåt. 

Dagen kommer att innehålla
– aktuell forskning
– exempel på utvecklingsarbete från olika kulturverksamheter
– utforskande diskussioner där olika perspektiv möts
– strukturerade samtal och dialog mellan deltagarna
– pauser och mingel för att lära känna varandra och bygga nätverk.

Anmälan

Alla som arbetar i en kulturverksamhet med ekonomiskt stöd från regionen är välkomna att delta. Varje deltagare fyller i en egen anmälan.

Konferensen är avgiftsfri. Avanmälan senare än 1 maj debiteras dock med 600 kronor. Vid förhinder kan platsen överlämnas till en kollega från samma verksamhet. Kaffe, te och enklare förtäring ingår i konferensen. Lunch organiseras och bekostas av deltagaren. 

Anna Johansen från Nätverkstan leder arbetet med konferensen #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Här svarar hon på några frågor.

Hur förbereder ni konferensen?

Det finns ingen samlad kunskap om vad som har hänt och gjorts i kulturlivet sedan #metoo. Vi har därför valt att prata med verksamhetsledare och andra från en mängd olika kulturverksamheter i regionen. Vi har frågat hur arbetet mot sexuella trakasserier ser ut idag, om #metoo lett till några särskilda insatser och framförallt vad man vill lära mer om och vad man vill utveckla. De 15 verksamheter som generöst delat med sig av sitt arbete och sina funderingar har såklart olika erfarenheter men många lyfter att de vill arbeta mer förebyggande, att de är nyfikna på aktuell forskning och att de ser vikten av att ge tid till samtal mellan olika verksamheter för att dela kunskap. Vi talar även med experter av olika slag och läser aktuell forskning. 

Vad kan ni säga om innehållet i nuläget? 

Vi vill få till en bra balans mellan forskning och mer praktiska erfarenheter. Vi vill synliggöra det som görs så att fler kan bli inspirerade men även utforska det som vi behöver göra mer av och hur det kan gå till rent konkret. Vi kommer att fokusera på det förebyggande arbetet med frågor som rör hur vi kan utveckla inkluderande och sjyssta arbetskulturer och vad som krävs för att fler ska kunna vara aktiva i att säga ifrån och påverka kulturen. Det är viktigt att konferensen blir ett tillfälle att föra nyfikna samtal och lära av varandra. 

Vad hoppas ni på att konferensen ska leda till? 

Ny energi och kunskap in i detta viktiga förändringsarbete. Mer utbyte och samarbete mellan organisationer kring dessa frågor. En fortsättning med specifika fördjupningar beroende på behov.

Utredningar

Nätverkstan utreder kulturorganisationer och -verksamheter på deras och andras uppdrag – men också på egna initiativ. Exempel från de senaste åren är utredningar om Gävle Symfoniorkester, Wermlandsoperan, Konstepidemin, Resurs Ny Musik och Kulturkvarter Masthuggskajen.

Rådgivning

Nätverkstan bistår det svenska och internationella kulturlivet med kulturpolitisk, ekonomisk och teknisk rådgivning.

Föreläsningar & seminarier

Nätverkstan kan erbjuda föreläsningar inom områden som kulturekonomi och kulturpolitik, projektledning och konflikthantering med fokus på kulturlivets speciella villkor. Vi kan också erbjuda planering, genomförande och utvärdering av seminarier och konferenser inom dessa områden. Våren 2017 hjälpte Nätverkstan Västra Götalandsregionens kulturnämnd att arrangera deras första Kulturting.

Under hösten 2017 genomför Nätverkstan regionala samtal om kulturpolitik för projektet Folk och Kultur, som ska mynna ut i en stor konferens i Eskilstuna 7–10 februari, 2018.

 

Anlita oss

Vill du anlita oss för ett uppdrag eller behöver rådgivning i någon fråga går det bra att maila Karin Dalborg.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg