Efter Kulturverkstan: Cecilia Suhaid Gustafsson årgång 2003

Vad gör du idag?
I dag arbetar jag som konstnärlig ledare på scenen Atalante i Göteborg. Driver även ett eget produktionsbolag GoldDigger Productions där jag frilansar med en del kulturprojekt, bland annat min podcast Kulturens ABC.

Vad fick du med dig från Kulturverkstan?
Genom praktikerna fick jag en erfarenhet hur det kan vara att arbeta i kulturbranschen. Jag fick med mig ett otroligt nätverk från min klass. Flera av min före detta klasskompisar har jag kontakt med idag, de är nära vänner och i perioder arbetar vi ihop.

 

GoldDigger Productions

Livepod: kulturens ABC

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg