ÖVERLEVNADSAUTOMATEN
och
DEN SISTA MÅLTIDEN

TILLSAMMANS MED
KED OLSSON

"ÖVERLEVNADSAUTOMATEN
Vad du behöver om det "otänkbara" inträffar, 36 oumbärliga ting för den som har pengar.

 

"DEN SISTA MÅLTIDEN "
för fattig och rik
EVIGHETEN

1998 BERGRUMMET
KONSTEPEDEMIN
GÖTEBORG

 

 

 

 

 

TILLBAKS

FLER
PROJEKT