TYSKLAND 1997

NORDHESSISK KULTURSOMMAR 1997
EUROPEISK KULTURVERKSTAD
"STEINZEITE-versteinerte Zeit"

SYMPOSIUM
På Kaufungens stiftshof utanför Kassel under Dokumenta.

 

 

"FÖRSTENAD TID"
Tiden, minnet och framtiden som myt.

Där skeppet "Nutiden" grävdes ner på en tusenårig stiftshof, med personliga saker publiken lagt ner på vernissagen.

Fem skepp

"Nutiden" betong
"Dåtiden"betong
"Förseglad", bly
"Förgängligheten" papper, kol
"Instabil" betong, vatten

TILLBAKS


ANDRA
PROJEKT