Efter Kulturverkstan: Gloria Esteban årgång 2002

Vad gör du idag?
Jag jobbar i Hammarkullen, det har jag faktiskt gjort nästan sedan jag var klar med min utbildning på Kulturverkstan. Jag har alltid varit fängslad av den styrka som finns i området och i de människor som bor där. Och har alltid förvånats av den diskurs och bild som finns kring området. Jag tror att det var det som gjorde att vi startade projektet Hammarkullen 365. Vi har jobbat långsiktigt och med målet att placera Hammarkullen på stadens kulturkarta. Och sedan 2015 jobbar jag också deltid som programproducent på kulturhuset Blå Stället i Angered.

Vad fick du med dig från Kulturverkstan?
Hur man driver ett projekt här i Sverige. Och eftersom jag hade andra erfarenheter och kunskaper från hemlandet (Argentina) tycker jag det blev en bra blandning.

Har du något speciellt minne från Kulturverkstan?
Spännande att lära känna andra personer som jobbade med kultur i dess olika utryck, som hade olika erfarenheter och idéer, och som ville göra så mycket. Vi hade under åren vi läste på Kulturverkstan många intressanta föreläsare.

Vad tänker om Kulturverkstans roll i framtiden?
Det är viktigt att Kulturverkstan genom utbildningen kan fortsätta möjliggöra för de som är intresserade och vill arbeta med kultur, ge dem kunskaper som man behöver för att driva olika projekt. Möjliggöra att flera röster hörs i stadens kulturliv, vilket är en demokratifråga från mitt perspektiv.

 

Kulturhuset Blå Stället

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg