Efter Kulturverkstan: Oskar Ekström årgång 2001

Vad gör du idag?
Jag är programchef på Bokmässan i Göteborg

Vad fick du med dig från Kulturverkstan?
Enormt mycket! Kulturverkstan lade grunden för allt jag kan om projektledning. Kombinationen av ett intellektuellt, prövande förhållningssätt till samtida kulturteori och en öppenhet för kreativitet och galenskap var oslagbar. Man lärde sig en del om gruppocesser också :). Praktiken gav mig jobb som varit helt avgörande för det jag gör idag. 

Har du något speciellt minne från Kulturverkstan? 
Jag minns att jag mot slutet av utbildningen, våren 2003, tog en kaffe med David Karlsson, en av KVs grundare. Vi var tredje kullen som skulle gå ut, jag frågade: ”Tror du inte det räcker med kulturprojektledare nu, finns ju inte jobb till alla?” David skrattade och sa att det hade den första kullen också frågat. ”Ni skapar ju en massa jobb.”

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg