Arbetsmarknad & arbetsliv

 Arbetsmarknad & Arbetsliv är en vetenskaplig tidskrift som förmedlar kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Målgrupp är forskare och praktiker.