Medusa

Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift på svenska om medelhavs-området under antiken, dess människor och kultur men även om antikbruk i modern tid. Läs om Grekland, Rom, Egypten och mycket annat!