Populär Poesi

Populär Poesi är en tidskrift om poesi och poesins världar. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och stöds ekonomiskt av Kulturrådet.