Subaltern

Tidskrift för filosofi, politik, litteratur och andra mänskliga uttrycksformer. Siktet är inställt på kartans vita fläckar och uppdraget introducerande, ifrågasättande och inspirerande.