Kulturverkstan

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till kulturprojektledare. Den riktar sig till dig som vill arbeta med konst och kultur, utveckla projekt och förverkliga idéer. Efter två års heltidsstudier får du en examen som internationell kulturprojektledare. Utbildningen drivs på plats i Lagerhuset i centrala Göteborg. 

Ansökan till hösten 2024 är nu stängd.

  • Yrkeshögskola, 400 YH-poäng
  • Två års heltidsstudier
  • Yrkeshögskoleexamen: internationell kulturprojektledare
  • Avgiftsfri & CSN-berättigad
  • Studieort Göteborg
  • Utbildningsanordnare Nätverkstan
  • Finansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan

En utbildning för dig som vill arbeta professionellt med kultur

Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare. Kanske är du musiker, skådespelare, författare, filmare eller bildkonstnär. Kanske har du en akademisk eller annan bakgrund och vill få kompetens och konkreta verktyg för att arbeta med konst och kultur. För att ansöka behöver du minst sex månaders arbetserfarenhet – antingen professionellt eller ideellt – från kulturlivet.  

Som studerande på Kulturverkstan ingår du i ett sammanhang och nätverk. Det består dels av uppdragsgivare, lärare och utbildningsledning, men även av andra studerande med bred erfarenhet av kulturlivet. Utbildningen passar dig som skulle vilja lära dig mer om hur du kan utveckla kulturprojekt och förverkliga idéer tillsammans med andra.

En yrkeshögskola i samarbete med kulturlivet

Kulturverkstan är en utbildning som bedrivs som yrkeshögskola, YH. Det innebär att utbildningen kombinerar teori med praktik och har ett nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik. Samarbetet gör att du får med dig de kompetenser som efterfrågas inom kultursektorn. 

Konkreta projekt och uppdrag

Från första stund får du utveckla dina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Du arbetar med att planera och genomföra konkreta uppdrag från externa uppdragsgivare. Kulturverkstan är väl förankrad i kulturlivet.

Lärande i arbete

En stor del av utbildningen sker genom praktik, som inom yrkeshögskolan kallas lärande i arbete. Utbildningen innehåller två praktikperioder på sex respektive 18 veckor. Kulturverkstan har ett väl utvecklat nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

En yrkeshögskola som leder till jobb 

Kulturverkstan blandar forskarens kunskapssökande och kritiska reflektion med den djärve praktikerns påhittighet och gör-det-själv-attityd. Vi ser till att du får med dig de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Målet är att du efter utbildningen ska gå ut i arbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten, kulturen, våra tankar och världen. Utbildningen leder fram till flera olika yrkesroller. Åtta av tio arbetar inom kulturbranschen inom ett halvår efter examen.