EXPLANATION

Murals at Olivedalsgatan 19 and Alfhemsgatan 4. Motif from the time when the block was recently built.

OLIVEDALSGATAN 19

Våren 2002 blev jag kontaktad av Lars Edvard Larsson från bostadsrättsföreningen Alfhemsgatan 4/Olivedalsgatan 19 med en förfrågan om att dekorera portgången i Olivedalsgatan 19, och senare även i Alfhemsgatan 4.
På försommaren var det dags att börja måla. Motivet var klart: Hur Olivedal såg ut vid tiden då fastigheten var nybyggd. Först måste jag ha faktaunderlag. Uppgifter om datum för byggnadstillstånd + originalritningar hämtades från Stadsbyggnadskontorets arkiv, Köpmansgatan 20. Foton av aktuell del av Linnégatan och Olivedals Herrgård fick jag från Stadsmuseets Faktarum, Norra Hamngatan 12.
Eftersom fastigheten fick byggnadstillstånd 1909 borde huset varit inflyttningsklart sommaren 1910. Vid den tiden var stora delar av Olivedal ännu orört. Linnégatan utlades 1882, Linnéplatsen 1894. Husen närmast Linnégatan byggdes i seklets första år. Olivedals Herrgård fanns kvar till 1929, då kvarteren söder om Olivedalsgatan bebyggdes, med undantag av ett hus vid Rosengatan-Linnégatan som byggdes 1925.
Herrgården flyttades till Partille där den brann ner 1944.

ALFHEMSGATAN 4

I början av december var målarna äntligen färdiga med underarbetet till min målning. Nu följde samma procedur som på Olivedalsgatan. Jag hämtade faktaunderlag från Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet, men också från Stadsarkivet, Otterhällegatan 5, då ett av husen på Nordhemsgatan ombyggdes 1954 och Stadsbyggnadskontoret saknade äldre ritningar för det huset.
Väggen på Alfhemsgatan är dubbelt så lång, 12 m, som på Olivedalsgatan. Detta ställde till med perspektiviska problem. Lösningen blev att måla endast östra husraden vid Nordhemsbacken. Den västra sidan målade jag så som jag kunde tänka mig att det sett ut innan området blev bebyggt. Detta i sin tur fordrade en förklaring. Intill ett sällskap på picknick har jag skrivit: UTFLYKT VID TIDEN INNAN OMRÅDET VAR BEBYGGT. Det innebär att denna del är en särskild tavla i tavlan. På grund av detta, och för att undvika oklarheter fann jag det nödvändigt att rita upp aktuell del av 1910 års karta på den motsatta väggen. Där har jag noterat när de olika fastigheterna fick byggnadstillstånd.
Jag hade från början tänkt att ange årtalet 1910, men vid kontroll visade det sig att fastigheten intill inte fick byggnadstillstånd förrän 1913. I samråd med Lasse Larsson som hela tiden bistått mig med råd, dåd och infall, fastställdes årtalet till 1914.
Människor, djur och fordon på målningarna är hämtade ur mitt privata bildarkiv. Bl.a. har jag haft stor hjälp av boken TAPETHANDLARE SVENSSONS GÖTEBORG, och hans fotografier över området sett från utsikten i Slottsskogen 1901 och 1908.
LARS GILLIS

 

index.htm MENU