ROPING IN SWEDEN. REPSLAGARMUSEET ÄLVÄNGEN

Målning(9x2 m) av LARS GILLIS för vandringsutställning: Repslagningens historia i Sverige.
Producerad av Repslagarmuseet.

Målningar för Museets basutställning

index.htm MENU