Local Calls

A Swedish-Hungarian artist exchange project

The exchange project, Local Calls, has mainly been about closer forms of dialogues concerning Art and the conditions for artists in two areas; Västra Götaland in the south west of Sweden and the area around Budapest in Hungary. Though the geographical distance isn´t that far, there are radical differences in historical and socio-economical backgrounds.
These types of informal dialogues can be difficult to hold in formally activated institutionalized meetings. Artists initiated projects can inspire topics which not often are brought to light. One such example is the local horizon of the artist or a region in an international context.
Through discussions, Local Calls has developed into workshops, symposiums, exhibitions, performances and material based on interviews with each of the participating artist, also showing a personal view of the local Art scenes.
The choice of artists was as far as practically possible, based on equally devided sexes, a large varity of ages, art forms and establishment. It is our hope that this will encourage strong group dynamics amongst us and in our respective areas.
Peter Hefner:
Artist, organizer of
the project Local Calls
 
E-mail to the project: localcalls@natverkstan.net
Som alltid är det även här fråga om olika tillfälligheter.
Bland mycket annat, att jag har levt i Ungern, mitt konstnärliga engagemang och att jag hade förmånen att ha människor med intresse och nyfikenhet i min närhet. Allt detta ledde fram till utbytesprojektet Local Calls. Lokalsamtal - för det handlar i första hand om just sådana här mer nära former av samtal om konsten och konstnärers situation i två geografiska områden, Västra Götalandsregionen och Budapestområdet, som, trots att avståndet faktiskt inte är så stort, har radikalt skilda historiska och socioekonomiska bakgrunder.
Den typen av mikrosamtal kan vara svårare att föra under mer officiella former som t ex ett institutionellt initiativ skulle kunna innebära, därför tror jag att vi med vårt projekt kan bidra med nyanser som kanske inte så ofta hamnar i blickpunkten, nämligen konstnärens eller en regions lokala horisont i internationella sammanhang.
Med våra olika aktiviteter som workshops, symposier och utställningar presenteras ett personligt spektrum av de nämnda områdenas aktuella konstnärliga scener. Därför försökte jag vid urvalet av deltagande konstnärer balansera kön, ålder, etableringsfas och uttryckssätt så långt det nu praktiskt var möjligt, för att just få representerad en mångfald i stället för en ensam kurators idé. Det gör förhoppningsvis projektet mer dynamiskt och kanske i någon mån mer exotiskt i konstsammanhang, där kotteribildningar ju inte är helt ovanliga.
Peter Hefner, konstnär, projektledare för Local Calls

Konstnärer - Artists

Emese Benczúr
vb@belleviewdigital.com
Marie Bondeson
marie.bondeson@telia.com
Imre.jpg (10797 bytes)
Imre Bukta
buktaimre@dpg.hu
 
Lo Caidahl
lo@caidahl.com
Attila Csörgö
acsorgo@c3.hu
PeterD.jpg (9276 bytes)
Deim Péter
deimpeter@freemail.hu
 
Róza El-Hassan
rhassan@c3.hu
Gábor Erdélyi
g.rdi@freemail.hu
 
Zsuzsanna Gilice
zsgilice@hotmail.com
Lena Hansson
lenaelsebeth@hotmail.com
Peter Hefner
zachau.hefner@ebox.tninet.se
Mariann Imre
imremeri@freemail.hu
Fröydi Laszlo
angoraart@hotmail.com
Björn Perborg
bjorn.perborg@home.se
Leo Pettersson
leo.pettersson@swipnet.se
Contact Webmaster:
magnus.nylen@spray.se