KAPSEL

Skala 1:2000

10x14x8 I framtiden kanske vår enda möjlighet till överlevnad är att bygga in oss i gigantiska överlevnadskapslar för jordbruk, boskap och människor,när vi gjort vår yttre miljö obeboelig.

Vi får leva i kolossala drivhusliknande anläggningar som bara är möjliga att lämna iförd skyddsdräkt, via luftsluss.


Åter startsidan