Essästöd

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöder essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik med 450 000 kronor om året. Syftet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet.

Bakgrund

Historien bakom essästödet och bakgrunden till Västra Götalandsregionen beslut att inrätta det beskrivs i en utredning av David Karlsson. Nätverkstan administrerar essästödet på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

“…i en tid när medielandskapet snabbt förändras och en allt ytligare och snabbare journalistik tar plats, så behövs det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet som en nödvändig motkraft för att stärka demokratin.”

Ur motiveringen till Västra Götalandsregionens beslut

Ansökan 

Vem kan söka essästöd?

 • Berättigade att söka medel är skribenter och kulturtidskrifter verksamma i Västra Götaland. Minst en av parterna måste vara skrivna i regionen, båda parter måste alltså inte vara det.
 • Stödet söks av skribent och tidskrift tillsammans. 
 • Endast tidskrifter som erhåller produktionsstöd från Kulturrådet kan söka. 
 • Beslutade medel går oavkortat till skribenten. 
 • Såväl tidskrift som skribent kan lämna in flera ansökningar per ansökningstillfälle.

Hur mycket kan man söka? 

 • Maxbelopp för ett projekt är 50 000 kronor.
 • Medel utdelas till mellan 10 och 20 projekt per år. 

Hur söker man?

Ansökan ska bestå av:

 • En kort beskrivning av projektet (max 2000 tecken)
 • Kontaktuppgifter till skribent och kulturtidskrift
 • Skribentens CV
 • En enkel budget inklusive angivande av sökt belopp (max 50 000 kr)
 • Tidskriftens organisationsnummer samt kontonummer, dit medlen betalas

Ansökan skickas i PDF-format till: essastod@natverkstan.net

När söker man?

Ansökningsperioden under 2024 är 20 maj–31 augusti.

Beslut, åtagande och redovisning

Jury

Beslut om vilka projekt som beviljas kommer att tas av en sakkunnig och oberoende jury. Nätverkstan har alltså ingen beslutsrätt utan administrerar enbart essästödet. Juryn sammanträder en gång per år. Den består av tre personer varav två bosatta utanför Västra Götaland.

Jonas Ellerström är författare, översättare och bokförläggare. Han driver Ellerströms förlag som han grundade 1983. Sedan 2017 sitter han som ledamot av den litterära akademin Samfundet De Nio. 

Elisabeth Friis är dansk litteraturvetare. Hon är nu verksam som docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och medlem i Nordiska Rådets litteraturpris danska kommitté.

Audun Lindholm er kritiker og har siden 2007 vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet Vagant. Han har redigert flere litteraturkritiske antologier, bl.a. om Ole Robert Sunde og Stig Sæterbakkens forfatterskap. Han har vært tillitsvalgt i den europeiske tidsskriftsorganisasjonen Eurozine og sitter i styret i Norsk tidsskriftforening.

När vet man om man erhållit medel?

Beslut om tilldelning sker en gång per år. Beslut om beviljade ansökningar meddelas 29 september 2023.

Detta åtar sig tidskriften

 • Tidskriften har rätt, men inte skyldighet, att publicera texten. Om tidskriften väljer att inte publicera, återgår rättigheterna till skribenten.
 • Tidskriften erhåller medlen och betalar skribenten. Beviljade medel ska gå oavkortat till skribenten, men kan komma att innefatta sociala avgifter (om skribenten saknar F-skattsedel).

Detta förbinder sig skribenten till

 • Att leverera en text till tidskriften i enlighet med den projektbeskrivning som man kommit överens med tidskriften om.
 • Att medverka vid minst en offentlig presentation av texten – uppläsning, samtal eller diskussion någonstans i regionen – utan ytterligare ersättning än eventuella omkostnader.

Hur redovisas medlen?

Medlen anses redovisade när texten är publicerad

När redovisas medlen?

Texten ska publiceras senast ett år efter beslut om medel.

Beviljade essästöd

År 2023 fördelades Västra Götalandsregionens essästöd till sammanlagt 15 skrivprojekt.

 • Poltergeist som språk, Johanne Lykke Naderehvandi / Glänta, 30 000 kr
 • Översättaren som andrahandshyresgäst, Helena Fagertun / Med andra ord, 25 000 kr
 • Att kuva en flod, Patricia Lorenzoni / Ord&Bild, 50 000 kr
 • Potentiella liv/potentiella dödar, Khashayar Naderehvandi / Glänta, 30 000 kr
 • Varför vill allt fler människor vandra längs pilgrimsleder? Helena Östlund / Socialpolitik, 35 000 kr
 • Jakten på den stora vreden, Annika Hammer / Lira, 35 000 kr
 • Portugal, havet och litteraturen, Henrik Nilsson / Dixikon, 25 000 kr
 • Anna Margolins grav, Ylva Gripfelt / Dixikon, 25 000 kr
 • Om Roni Horns verk Vatnasafn eller Library of Water, Ann-Sofi Noring / Ord&Bild, 41 000 kr
 • Det förlorade barnet. Samtida mexikansk litteratur, Hanna Nordenhök / Ord&Bild, 50 000 kr
 • Vägen till Västsahara, Sanna Ghotbi / Ord&Bild, 36 000 kr
 • Klosterliv, Elin Klemetz / Pilgrim, 36 000 kr
 • I brand, Ann Ighe / Ord&Bild, 27 000 kr
 • Den franska Göteborgskolorismen. Att följa Ivarsons penseldrag, Johannes Nordholm / Arche, 25 000 kr
 • Dr Scale och Mr Remotasks, Alice Berggren / Glänta, 30 000 kr

Tidigare år

År 2022 fördelades essästödet till sammanlagt 22 skrivprojekt.

 • Min historia är malmens historia, Katja Palo, Ord&Bild, 15 000 kr
 • Ljud, storhetsvansinne och klotter, Johan Gardfors, Dixikon, 10 000 kr
 • Att ta emot flyktingar nu och då, Helena Östlund, Socialpolitik, 15 000 kr
 • Hällmålning i Tumlehed, Lotta Magnusson& Fredrik Nyberg, Ord&Bild, 25 000 kr
 • Tåg söderut, Marcus Nilsson, Lira Musikmagasin, 20 000 kr
 • Amerikansk barock, Torbjörn Elensky, Dixikon, 15 000 kr
 • Bortom hypertunneln, om det kognitiva annorlundaskapets villkor, Jakob Wenzer, Glänta, 15 000 kr
 • En animism för 2000-talet, Eva-Lotta Hulthén, Ordfront, 15 000 kr
 • Den talande filmen, Hans Carlsson, Paletten, 20 000 kr
 • Poesi som redaktionell praktik. En essä om Gunnar D Hanssons metod, Nils Olsson, OEI, 10 000 kr
 • Att vakna upp ur en mardröm-Egyptisk litteratur efter arabiska våren, Anna Jansson, Dixikon, 30 000 kr
 • Återuppbyggnadens konst. Debatten om Notre Dame, Robert Azar, Dixikon, 15 000 kr
 • Satanic Girls, Jonatan Habib Engqvist, Ord&Bild, 10 000 kr
 • Tre Louise – feminism, religion och förändring, Anton Jansson, Dixikon, 15 000 kr
 • Medicinhackers, Johan Söderberg, Glänta, 30 000 kr
 • Samtida turkisk litteratur, Burcu Sahin, Dixikon, 20 000 kr
 • Nejlikornas revolution i text och bild, Lennart Carlsson & Jan Norming, Dixikon, 20 000 kr
 • Vita havets djup och språk, Ann-Marie Tung Hermelin, Ord&Bild, 15 000 kr
 • Felice, Regine, Henriette. Om Kafkas brev, Mikaela Blomqvist, Arche, 15 000 kr
 • Bushpoesins föränderliga värld, Torgny Nordin, Dixikon, 45 000 kr
 • Reality-TV och performativitet, Agnes Nycander, Poros, 10 000 kr
 • Slakthus fem – transfeminin estetik, omänsklighet och köttsligt våld, Andria Nyberg Forshage, Paletten, 15 000 kr