Text & form – tidskriftskollo i Värmland

För dig mellan 16 och 19 år!
8–12 juli 2024

Vill du skriva ihop med andra och testa nya uttryck? I sommar bjuder vi in till ett tidskriftskollo där du är med och skapar ett zine. Vi träffar kreatörer och redaktörer, skriver själva och provar trycktekniken risografi. Dessutom får du möjlighet att vidga dina perspektiv, prata om viktiga frågor och ha kul tillsammans med andra. Vi bor på Gunnerudsgården i Värmland.

Allt på plats i Värmland är gratis – boende, mat och aktiviteter. Deltagare bekostar sina resor själva (i de fall då detta inte är möjligt, kontakta oss så försöker vi hitta en lösning).

EGET SKAPANDE
Vi har workshops och testar olika uttrycksformer – text, bild & form.

KONST & KULTUR
Vi besöker Alma Löv Museum of Unexp. Art, Mårbacka och träffar kreatörer. 

REDAKTIONELLT ARBETE
Vi får besök av redaktörer och lär oss hur man gör en tidning.

TRYCK & PUBLICERING
Vi testar risografi och trycker vår egen tidning (zine) på Risooprint i Sunne. 

Kollot arrangeras av Nätverkstan Kulturtidskrifter. Vi arbetar brett inom tidskriftsvärlden och fungerar som en plattform och en resurs för landets kulturtidskrifter. Vårt övergripande mål är att göra det fria ordet tillgängligt i det offentliga rummet, att fler ska kunna läsa och skriva mer.

För arbetet med kollot har vi fått stöd från Kulturrådet för att arbeta läsfrämjande och sprida kunskapen och intresset för tidskrifter, skrivande och redaktionellt arbete till unga.

Vi kommer att vara flera vuxna ledare på plats dygnet runt under veckan. Det är viktigt för oss att kollot blir en trygg och tillåtande plats där alla känner sig välkomna. Ingen alkohol är tillåten. 

Har du som ungdom eller förälder frågor, mejla oss gärna på kollo@natverkstan.net