Digitalisering & Upphovsrätt

Mikael Löfgren

Diskussioner rörande gränssnittet digitalisering-upphovsrätt hör till samtidens mest intensiva. Den tekniska utvecklingen har skapat nya kulturvanor och näringar, lett till kostsamma rättsprocesser och skakat om det politiska systemet, som sett nya partier födas. I denna skrift intervjuar Mikael Löfgren några av diskussionens viktigaste aktörer – Kristina Ahlinder, Rasmus Fleischer, Eva Hemmungs Wirtén, Lars Ilshammar, Mathias Klang, Lawrence Lessig, Mats Söderlund och flera andra – och analyserar förutsättningarna för att en ny politik ska kunna ta form.

Boken finns att köpa via mail till info@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg