Inga undantag: Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar

Mikael Löfgren

\”Löfgrens gedigna rapport borde bli obligatorisk läsning för landets alla kulturpolitiker. Ja, för var och en som undrar vad vitsen med samtidskonst och dess institutioner egentligen är.\”
– Carolina Söderholm, Sydsvenskan

\”Varför finns det konst? Och varför är den nödvändig för samhället? Denna essä av Mikael Löfgren kartlägger villkoren för svenska konsthallar inriktade på samtidskonst. Han undersöker deras arbetssätt, finansiering och publik. Samtidskonsthallens del av svensk kulturpolitik må vara liten, dess omedelbara ekonomiska betydelse försumbar, dess tillvaro undanskymd för flertalet. Men granskar man saken närmare framträder konsthallarnas roll som spanare efter alternativa samhällen, laboratorier för nya sätt att leva och sambandscentraler mellan de lokala krafter och globala makter som påverkar hur vi bor, arbetar, känner och lever.

Som essän visar kan även små institutioner ha väldig betydelse. Den verksamhet konsthallarna står för tillför samhället med alla dess medborgare något som är lika livsnödvändigt som omätligt och omätbart, nämligen en förmåga att se sig själva och reflektera över sina platser i helheten. I förlängningen bidrar de till att bemyndiga medborgaren och vidmakthålla demokratin.\”
– Ur Stefan Jonssons förord

Lektörsomdöme BTJ: ”Författaren och journalisten Mikael Löfgrens uppmärksammade rapport om ett tiotal små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige från 2014 presenteras här i bokform – med text på svenska och engelska. Rapporten, beställd av nätverket Klister och delfinansierad av Riksutställningar, bygger på intervjuer och samtal och den kartlägger konsthallarnas finansiering, arbetsmetoder och publika räckvidd. Effektivt belyser den situationen för konstinstitutionerna och deras roll i ett kulturellt, lokalt och globalt ekosystem för värdeskapande. Framställningen bygger också på teorier i den samtida kulturekonomiska litteraturen. Med ett konkret exempel, Adrian Pacis videoverk The Column, åskådliggör Löfgren hur sammansatt processen kring samtidskonstinstitutionernas värdeskapande är. Skriften argumenterar bland annat för att se finansieringen av samtidskonsthallarna som en samhällelig investering och att man utvärderar konsthallarna med metoder och språk som visar på verksamhetens verkliga värdeskapande. Boken ger ett utmärkt underlag för politiker, kulturarbetare och beslutsfattare att värdera och utveckla konsthallarnas roll i samhället. En käll- och notförteckning avslutar.” Helhetsbetyg: 4.Thomas Kjellgren.

Boken finns att köpa via mail till info@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg