Kulturella och kreativa näringar – vad är det?

David Karlsson, Lotta Lekvall

Diskussioner om konst, kultur och företagande är komplexa, ibland kontroversiella och inte sällan förvirrade. Alltför ofta förs diskussionerna på olika nivåer samtidigt och blandas följaktligen samman. Nätverkstan har i drygt tjugo år – praktiskt och teoretiskt – arbetat med frågor om kultur, ekonomi och företagande. I denna volym har vi sammanställt texter som försöker bringa reda i dessa diskussioner. ”Hur långt är ett snöre?” försöker i fråga-svar-form räta ut de vanligaste frågetecknen kring kultur och ekonomi. ”Örnarna och myrstacken” närmar sig samma frågor ur tre perspektiv: ur den enskilde konstnärens eller kulturföretagarens, ur ett övergripande systemperspektiv samt, för det tredje, ur ett mellanperspektiv som handlar om geografiskt avgränsade sammanhang, kluster och miljöer.

Boken finns att köpa för 129 kr + porto via mail till nvdistro@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg