Kulturtidskrifterna och framtiden

David Karlsson, Mikael Löfgren

Nätverkstan startades för snart tjugo år sedan av ett antal kulturtidskrifter i Göteborg. När idén föddes handlade det om hur tidskrifterna på bästa sätt skulle kunna ta den nya digitala tekniken i bruk. Idag har den tekniska utvecklingen rusat vidare men de grundläggande frågorna består.

I denna volym har två aktuella studier av kulturtidskrifternas villkor sammanställts. Den ena är en utredning som lett fram till att ett särskilt essästöd inrättats i Västra Götalandsregionen. Den andra studien handlar om just kulturtidskrifterna och digitaliseringen.

Lektörsomdöme BTJ: ”Det finns de som såg Alliansens förslag att minska stödet till kulturtidskrifterna från nitton till fyra miljoner som planerat mord på den svenska kulturdebatten. Förslaget drogs tillbaka och de två rapporterna i boken illustrerar det dramatiska läget även om de publicerades före förslaget. Den första, ”En intellektuell tillväxt av sällan skådat slag : om en essäfond i Västra Götaland”, av David Karlsson, bl.a. idéhistoriker och ordförande för Nätverkstan i Göteborg, handlar om instiftandet av en essäfond för kulturskribenter. Det betyder att anständiga arvoden bör erbjudas intressanta artiklar och texten skissar förslag till en sådan fond. Den andra skriften, ”Kulturtidskrifterna och digitaliseringen”, av Mikael Löfgren som också är knuten till Nätverkstan belyser den viktiga digitaliseringsfrågan för kulturtidskrifterna. Ofta är kruxet bristande kompetens på redaktionerna och Löfgren presenterar intressanta lösningar. Båda studierna visar på ett förtjänstfullt sätt kulturtidskrifternas utsatta situation, men också på flera möjliga problemlösningar. Det är välformulerat och entusiastiskt och det är faktiskt precis såhär man kan öka förståelsen för kulturspridningens nödvändighet. En lysande skrift!” Helhetsbetyg: 5.Ted W. Lundström.

Boken finns att köpa via mail till info@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg