Ska man tala med nazister?: Debatten kring Bokmässan och Nya Tider

Mikael Löfgren (red)

I samband med att det blev känt att Nya Tider skulle medverka vid Bok- och biblioteksmässan 2016, därefter nekades medverkan och sedan ändå tilläts medverka, har debatten rasat om yttrandefrihet och politisk extremism. Diskussionen har förts både i traditionella och sociala medier, och kommit att omfatta demokratins grundvillkor.

I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet har Nätverkstan dokumenterat debatten om Bokmässan och Nya Tider i boken Ska man tala med nazister?. I nyskrivna bidrag jämförs den svenska diskussionen med den kring bokmässorna i Frankfurt och Leipzig. Politiker runt om i landet intervjuas om sina erfarenheter av att ”ta debatten” med Sverigedemokraterna.

Medverkar gör bl a Arundhati Roy, Lena Andersson, Johannes Anyuru, Helene Lööw, Jan Guillou, Åsa Linderborg, Göran Rosenberg, Elisabeth Åsbrink, Stefan Jonsson, Hédi Fried, Kjell Westö, Nils Funcke m fl

Redaktör: Mikael Löfgren

”Å ena sidan: går det att ”ta debatten”, som uppgiften inte sällan formuleras, med nazisterna? Och vad betyder det? Att konkret debattera med nazister? I så fall om vad? Alla människors lika värde? Om Förintelsen har ägt rum? Eller betyder att ”ta debatten” helt enkelt att befinna sig på samma åsiktstorg och marknadsplats och prata om det som angår en själv och låta andra sköta sitt?

Å andra sidan: går det att låta bli att ”ta debatten”? Med vad bör oförnuft och fördomar bemötas om inte argument? Är det rätt strategi att stänga ute och förbjuda – eller själv låta bli att närvara där nazister beretts tillträde? Av dyrköpt erfarenhet känner sig många hotade till liv och lem om de tvingas dela rum med rasister. Andra påpekar att det inte är första gången som extremister och knäppskallar bereds plats på Bokmässan – tvärtom, det hör så att säga till konceptet. Några påpekar att nazisten inte alls är intresserad av samtal eller argument. För nazisten är yttrandefriheten en kofot med vilken hen kan bryta sig in i rum, fysiska såväl som mediala, som annars förblev oåtkomliga.” (ur Mikael Löfgrens förord)

Boken finns att köpa via mail till info@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg