Storleken spelar roll: Värdet, funktionen och potentialen hos små konstorganisationer

Sarah Thelwall

Konstvärlden kan beskrivas som ett ekosystem av ömsesidiga beroenden. Här pågår ömtåliga och ibland oförutsägbara processer som behöver utrymme och autonomi för att utvecklas.

I den banbrytande studien Storleken spelar roll visar den brittiska ekonomen Sarah Thewall på små konstinstitutionernas centrala roll i detta system, vare sig de är självorganiserade konstnärsdrivna initiativ eller kommunala konsthallar. Med hjälp av begreppet ”uppskjutet värde” visar hur mindre institutioner skapar värden som ofta underskattas, inte minst av finansiärer och anslagsgivare. Alltför grova utvärderingsmekanismer riskerar att ytterligare osynliggöra denna vitala insats.

Genom att ta risker, lyfta fram nya konstnärskap och stödja produktion av nya verk, fungerar i själva verket små konstorganisationer som en inofficiell stödmekanism för större institutioner och system som helhet.

Sarah Thewall är kulturekonomisk forskare, strateg och konsult baserad i London. Storleken spelar roll är skriven på uppdrag av den brittiska konstnärsgruppen Common Practice. Denna svenska utgåva ingår i Nätverkstans uppmärksammade utgivning av aktuelle kulturekonomisk och kulturpolitisk forskning.

Boken finns att köpa via mail till info@natverkstan.net.

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg