Aiolos

Aiolos är en tidskrift med inriktning på litteratur, filosofi och konst, som etablerades i mitten av 1990-talet. Sedan 2015 har tidskriften en ny redaktion och ges ut av Kulturföreningen faethon, med syftet att föra vidare Aiolos som ett forum för djupgående, prövande och ifrågasättande essäistik.

Hemsida: http://www.aiolos.info/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg