Arbetarhistoria

Arbetarhistoria vänder sig till den historieintresserade allmänheten och den akademiska forskningen. Tidskriften innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia, rapporterar om pågående forskning, publicerar recensioner och presenterar nyutkommen litteratur. Den och ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Hemsida: http://www.arbetarhistoria.se/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg