Balder

BALDER – årets kulturtidskrift 2020

 

Ur juryns motivering: ”Essäer, intervjuer, skönlitteratur, fotografi och bildkonst presenteras i en syrerik atmosfär. (…) Den som läser Balder förstår att den rådande samhällsordningen inte är den enda tänkbara, att förvandling är möjlig.”

 

Balder utkommer med 4 nr/år

Hemsida: http://www.baldersforlag.se/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-780 08 37, 076-007 37 43 
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg