Bang

Bang är den största feministiska tidskriften om kultur- och samhällsfrågor i Sverige. Den startades 1991 av några studenter
vid Stockholms universitet. Bang kommer ut med fyra nummer om året, är politiskt obunden och ges ut av den ideella föreningen Bang. I tidningen publiceras reportage, krönikor, essäer, serier, debattartiklar, bildkonst och skönlitterära texter och varje nummer är temabundet.

Hemsida: http://www.bang.se/

Nätverkstan är en oberoende aktör i kulturlivet med målet att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet.

Startad 1996 och ägs av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

Telefon:
Växel 031-743 99 00
Ledning 031-743 99 26
Kulturtidskrifter 031-743 99 05
Redovisning 031-743 99 25
Utbildning 031-743 99 08
Medieverkstan 031-743 99 02

E-post:
info@natverkstan.net

Besöksadress:
Lagerhuset
Heurlins plats 1B
413 01 Göteborg

Postadress:
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg